Home » Engedély (ÚJ!)

KÜLSŐ ÉRTÉKELÉS

Az A, B, C képzési körökben 2020.01.01. előtt felnőttképzési engedélyt szerzett intézményeknek kétévenként kötelező. Annak ellenére, hogy átalakul a felnőttképzés, az átmeneti rendelkezések miatt az érintett intézmények többségének 2020-ban továbbra is esedékes az előző rendszer szerinti ("régi típusú") külső értékelés!

További információk és ajánlatkérés...

A TUDÁSPONT Kft-nek jelenleg is érvényes, de a 2020.01.01. előtti szabályozási rendszer szerinti felnőttképzési engedélyszáma: E-001484/2016

A TUDÁSPONT Kft-nek jelenleg is folytatható, de a 2020.01.01. előtti szabályozási rendszer szerint engedélyezett képzései

Engedély (ÚJ!)


KÖTELEZŐ a bejelentéshez képest számos további terhet is magában foglaló un. ENGEDÉLYT SZEREZNI az alábbi képzési tevékenységek megkezdése előtt:


Az “új” rendszerben a “régivel” ellentétben NEM A KÉPZÉSEKET, HANEM AZ INTÉZMÉNYT KELL ENGEDÉLYEZTETNI.


Az engedély feltételei:

 • minőségirányítási rendszer (MIR)
 • ügyfélszolgálati és panaszkezelési rendszer működéséhez szükséges feltételek
 • vagyoni biztosíték
 • tevékenységek között az oktatás vagy képzés szerepel

Az eljárások típusai:

 • kérelem engedély megadására vagy
 • kérelem engedély módosítására

Az eljárások online módon működnek, díjkötelesek, az engedélyezési eljárás járhat kirendelt szakértők által lefolytatott hatósági szemlével.

A hatóság elektronikus nyilvántartást vezet a felnőttképzőkről.

Az  engedélyezett felnőttképzők működése, tájékoztatás, adatszolgáltatás, dokumentálás:

 • online adatszolgáltatás a képzésekről (a képzés megnevezése, jellege, helye, óraszáma, első képzési napja és befejezésének tervezett időpontja, létszám; az adatszolgáltatási kötelezettségnek legkésőbb a képzés megkezdését, az adatokban bekövetkezett változás esetén legkésőbb az adatváltozás keletkezését követő harmadik munkanapig kell eleget tenni)
 • felnőttképzési szerződés
 • előírt személyes adatok kezelése
 • tanúsítvány kiállítása a képzés elvégzéséről a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerében
 • OSAP statisztikai adatszolgáltatás

A működtetés eddig azonos a “bejelentéses” képzésekkel.

További kötelezettségek:


 • további kötelező adatszolgáltatás: a képzési díj és annak költségviselője; résztvevők iskolai, korcsoportos és nem szerinti megoszlása; ha a képzés államilag elismert szakképzettségre, illetve szakképesítésre készít fel – a képzésben részt vevő személy természetes személyazonosító adatai, lakcíme, elektronikus levelezési címe, valamint adóazonosító jele és – ha azzal rendelkezik – oktatási azonosító száma
 • felnőttképzési szakértő által előzetesen minősített, az Fktv-ben előírt tartalmú képzési program, a minősített képzési program feltöltése az adatszolgáltatási rendszerbe
 • előírt személyi és tárgyi feltételek
 • a jelentkező kérésére előzetes tudásmérés
 • az intézmény nyilvántartási számát minden képzéssel kapcsolatos dokumentumon fel kell tüntetni, a SZÁMLÁN is!
 • dokumentálás:
  • bekapcsolódás feltételei,
  • bemeneti komp. mérés, előzetes tudásmérés, ha releváns
  • felnőttképzési szerződések
  • jelenléti ívek a kontakt órákról, elektronikus úton folytatott felkészítést, ellenőrzést igazoló dokumentumok
  • megvalósítást igazoló dokumentumok
  • személyi és tárgyi feltételek – eredeti szerződések
  • oktatók dokumentumai
 • MIR működtetése (ennek részeként ügyfélszolgálati, panaszkezelési és oktatói minősítési rendszert kell működtetni, gondoskodni kell a résztvevői elégedettségmérésről)
 • MIR külső értékelése

Szigorú ellenőrzés, szabálysértés esetén súlyos jogkövetkezmények.


További információk és esetleges pontosítás az “új” felnőttképzési rendszer részleteit szabályozó kormányrendeletek kihirdetése után…


Notes

 • A felnőttképzés átalakul!

  2020.01.01-től új szakképzési törvény és nagymértékben módosított felnőttképzési törvény hatályos. Kihirdették az új rendszerrészleteit szabályozó végrehajtási rendeleteket is!

  A 2022.12.31-ig tartó átmeneti időszak sok nehézséget tartogat.

  A folyamatos tájékozódás érdekében ajánljuk TUDÁSPONT szakmai napjainkat, Felnőttképzési szakember és munkatárs képzésünket és a Felnőttképzési Figyelő szolgáltatásait.

  www.fefi.hu

A felnőttképzéshez kapcsolódó hatósági feladatokat a Pest Megyei Kormányhivatal (PMKH) látja el országosan.