Home » Engedély (ÚJ!)

A TUDÁSPONT Kft. felnőttképzési nyilvántartási száma: B/2022/001242, felnőttképzési engedélyszáma: E/2022/000104

Kormos Mónika Márta ev. felnőttképzési nyilvántartási száma: B/2020/000213

Engedély (ÚJ!)


 • KÖTELEZŐ un. ENGEDÉLYT SZEREZNI az alábbi képzési tevékenységek megkezdése előtt (ez a bejelentéstől különböző eljárás):
   • SZAKKÉPZÉS (két formája lehetséges a felnőttképzésben, mindkét esetben kizárólag személytanúsító szervezetként AKKREDITÁLT VIZSGAKÖZPONTBAN VIZSGÁZHATNAK A RÉSZTVEVŐK AZ ÁLLAMILAG ELISMERT SZAKKÉPESÍTÉST TANÚSÍTÓ BIZONYÍTVÁNY MEGSZERZÉSÉRT):
    1. RÉSZSZAKMÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKMAI OKTATÁS TANFOLYAMI KERETEK KÖZÖTT
    2. SZAKMAI KÉPZÉS TANFOLYAMI KERETEK KÖZÖTT
  • TÁMOGATOTT (“pályázatos”) KÉPZÉSEK (HA NEM HATÓSÁGI ÉS NEM BELSŐ KÉPZÉSEK)

Az engedély feltételei:

 • minőségirányítási rendszer (MIR) a jogszabályban előírt speciális tartalommal
 • ügyfélszolgálati és panaszkezelési rendszer működéséhez szükséges feltételek
 • jogszabályban meghatározott mértékű és formájú vagyoni biztosíték
 • tevékenységek között az oktatás vagy képzés szerepel

Az eljárás online módon működik, díjköteles, az engedélyezési eljárás járhat kirendelt szakértők által lefolytatott hatósági szemlével.

Általános tudnivalók az engedélyes képzőkről, az engedély alapján folytatandó képzésekről:

A hatóság elektronikus nyilvántartást vezet a felnőttképzőkről. Az engedély alapján működő képzők felnőttképzési nyilvántartási számában E betű szerepel (pl. E/2020/000213). A képző intézmények egy része engedély és bejelentés alapján is működik (adott képzési tevékenységétől függ, melyik jogosultságot használják), így bejelentéses és engedélyes nyilvántartási számmal is rendelkeznek.

Az  engedély alapján működő felnőttképzők teendői (a kötelezettségek egy része megegyezik a bejeletéses képzőkével.

A bejelentéses és engedélyes képzők közös/hasonló teendői (az eltérést pirossal jelöljük):

 • Esetleges intézményi adatváltozás jelentése a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszeren keresztül (FAR) előírt határidőn belül.
 • A résztvevőkkel felnőttképzési szerződést kell kötni (kötelező írásban vagy a Ptk.-nak  az elektronikus úton történő szerződéskötésre vonatkozó különös szabályai szerint, ha a felnőttképző az ehhez szükséges elektronikus utat biztosítja).
 • A résztvevők jogszabályban előírt adatainak begyűjtése, tárolása, kezelése meghatározott ideig.
 • A képzési csoportokról és résztvevőkről online adatszolgáltatás az előírt tartalommal és határidőben a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszerbe (FAR).
 • Résztvevők oktatási azonosítóihoz kapcsolódó feladatok.
 • Tájékoztatási kötelezettség teljesítése (a felnőttképzési nyilvántartási szám feltüntetése az előírt dokumentumokon, képzési programba való betekintés lehetősége, engedélyes képzés esetén a résztvevők nem tilthatják meg bizonyos adataik továbbítását a FAR-ba).
 • Tanúsítvány kiállítása a FAR rendszerből kötelezően, átadása az előírások szerint.
 • A hatóság által végzett online elégedettségmérés eredményéhez a FAR-ban a képző a kiértékeléssel kapcsolatos szöveges véleményt írhat meghatározott ideig.

A FAR rendszer előnyei:

 • “magától” intézi az oktatási azonosítót
 • “magától” intézi a résztvevői elégedettségmérést
 • “magától” intézi  a statisztikai adatszolgáltatást

Az engedély alapján működő felnőttképzők további teendői:

 • Szakmai vezető foglalkoztatása
 • Képzési program készítése
  • szakképzés esetén
   • részszakmára felkészítő szakmai oktatás esetén
    • képzési és kimeneti követelményekre figyelemmel
    • szakmai program (Fktv. szerinti képzési program+egyéb)
    • felnőttképzési szakértővel minősíttetni kell
    • FAR-ba fel kell tölteni (külön engedélyeztetni nem kell)
    • ki kell tenni az intézmény honlapjára
   • szakmai képzés esetén
    • programkövetelményre figyelemmel
    • Fktv. szerinti képzési program
    • felnőttképzési szakértővel minősíttetni kell
    • FAR-ba fel kell tölteni (külön engedélyeztetni nem kell)
    • ki kell tenni az intézmény honlapjára
  • támogatott nem belső és nem hatósági képzés esetén
   • Fktv. szerinti képzési program saját fejlesztésű, ill. a pályázati kiírás szerinti tartalommal
   • felnőttképzési szakértővel minősíttetni kell
   • FAR-ba fel kell tölteni (külön engedélyeztetni nem kell)
 • A résztvevő kérésére előzetes tudásmérést kell biztosítani
 • A minőségirányítási rendszer működtetése
 • A minőségirányítási rendszer szerinti külső értékelés elvégeztetése 4 évenként
 • Dokumentálási kötelezettség (un. egységes dokumentumként) jogszabályban meghatározott tartalommal és időtartamig, pl.:
  • a képzési program
  • a képzésbe való bekapcsolódáshoz szükséges dokumentumok
  • felnőttképzési szerződések
  • jelenlétí ívek
  • haladási napló
  • oktatói és helyszínszerződések
  • stb.

Szigorú felnőttképzési hatósági ellenőrzés!

Az alábbiakat inkább egyéb hatóságok vizsgálhatják, számos egyéb kapcsolódó előírás:

 • Adózási kérdések (pl. ÁFA, oktatásról kiállított számla költségként történő elszámolhatósága)
 • GDPR


Felnőttképzési szakember és munkatárs képzés (TUDÁSPONT Kft., B/2022/001242)
2023. május 10 - június 14-ig ONLINE
6 szerdai nap 9.00-16.00, a képzési napok felvételről utólag is megtekinthetők elfoglaltság esetén
Részletek
Jelentkezés

Notes

 • Aktualitások

  2023.01.01-től jogszabályváltozások a felnőttképzésben!

  A változások a folyamatban lévő képzéseket is érintik/érinthetik!

  A gyakori változások miatt, a folyamatos tájékozódás érdekében ajánljuk TUDÁSPONT szakmai napjainkat, Felnőttképzési szakember és munkatárs képzésünket és a Felnőttképzési Figyelő szolgáltatásait.

  www.fefi.hu