Home » Engedély (ÚJ!)

KÜLSŐ ÉRTÉKELÉS

Az A, B, C képzési körökben 2020.01.01. előtt felnőttképzési engedélyt szerzett intézményeknek kétévenként kötelező. Annak ellenére, hogy átalakul a felnőttképzés, az átmeneti rendelkezések miatt az érintett intézmények többségének 2020-ban továbbra is esedékes az előző rendszer szerinti ("régi típusú") külső értékelés!

További információk és ajánlatkérés...

A TUDÁSPONT Kft. felnőttképzési nyilvántartási száma a 2019.12.31-én hatályos szabályozási rendszer szerint: E-001484/2016, érvényes: 2022.12.31-ig, az engedélyezett képzések

Engedély (ÚJ!)


 • KÖTELEZŐ un. ENGEDÉLYT SZEREZNI az alábbi képzési tevékenységek megkezdése előtt (ez a bejelentéstől különböző eljárás):
   • SZAKKÉPZÉS (két formája lehetséges a felnőttképzésben, mindkét esetben kizárólag személytanúsító szervezetként AKKREDITÁLT VIZSGAKÖZPONTBAN VIZSGÁZHATNAK A RÉSZTVEVŐK):
    1. RÉSZSZAKMÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKMAI OKTATÁS TANFOLYAMI KERETEK KÖZÖTT
    2. SZAKMAI KÉPZÉS TANFOLYAMI KERETEK KÖZÖTT
  • TÁMOGATOTT (“pályázatos”) KÉPZÉSEK (HA NEM HATÓSÁGI ÉS NEM BELSŐ KÉPZÉSEK)

Az engedély feltételei:

 • minőségirányítási rendszer (MIR) a jogszabályban előírt speciális tartalommal
 • ügyfélszolgálati és panaszkezelési rendszer működéséhez szükséges feltételek
 • jogszabályban meghatározott mértékű és formájú vagyoni biztosíték
 • tevékenységek között az oktatás vagy képzés szerepel

Az eljárás online módon működik, díjköteles, az engedélyezési eljárás járhat kirendelt szakértők által lefolytatott hatósági szemlével.

Általános tudnivalók az engedélyes képzőkről, az engedély alapján folytatandó képzésekről:

A hatóság elektronikus nyilvántartást vezet a felnőttképzőkről. Az engedély alapján működő képzők felnőttképzési nyilvántartási számában E betű szerepel (pl. E/2020/000213). A képző intézmények egy része engedély és bejelentés alapján is működik (adott képzési tevékenységétől függ, melyik jogosultságot használják), így bejelentéses és engedélyes nyilvántartási számmal is rendelkeznek.

Az  engedély alapján működő felnőttképzők teendői (a kötelezettségek egy része megegyezik a bejeletéses képzőkével.

A bejelentéses és engedélyes képzők közös/hasonló teendői (az eltérést pirossal jelöljük):

 • Esetleges intézményi adatváltozás jelentése a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszeren keresztül (FAR) előírt határidőn belül.
 • A résztvevőkkel felnőttképzési szerződést kell kötni (kötelező írásban vagy a Ptk.-nak  az elektronikus úton történő szerződéskötésre vonatkozó különös szabályai szerint, ha a felnőttképző az ehhez szükséges elektronikus utat biztosítja).
 • A résztvevők jogszabályban előírt adatainak begyűjtése, tárolása, kezelése meghatározott ideig.
 • A képzési csoportokról és résztvevőkről online adatszolgáltatás az előírt tartalommal és határidőben a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszerbe (FAR).
 • Résztvevők oktatási azonosítóihoz kapcsolódó feladatok.
 • Tájékoztatási kötelezettség teljesítése (a felnőttképzési nyilvántartási szám feltüntetése az előírt dokumentumokon, képzési programba való betekintés lehetősége, engedélyes képzés esetén a résztvevők nem tilthatják meg bizonyos adataik továbbítását a FAR-ba).
 • Tanúsítvány kiállítása a FAR rendszerből kötelezően, átadása az előírások szerint.
 • A hatóság által végzett online elégedettségmérés eredményéhez a FAR-ban a képző a kiértékeléssel kapcsolatos szöveges véleményt írhat meghatározott ideig.

A FAR rendszer előnyei:

 • “magától” intézi az oktatási azonosítót
 • “magától” intézi a résztvevői elégedettségmérést
 • “magától” intézi  a statisztikai adatszolgáltatást (az OSAP-ot)

Az engedély alapján működő felnőttképzők további teendői:

 • Szakmai vezető foglalkoztatása
 • Képzési program készítése
  • szakképzés esetén
   • részszakmára felkészítő szakmai oktatás esetén
    • képzési és kimeneti követelményekre figyelemmel
    • szakmai program (Fktv. szerinti képzési program+egyéb)
    • felnőttképzési szakértővel minősíttetni kell
    • FAR-ba fel kell tölteni (külön engedélyeztetni nem kell)
    • ki kell tenni az intézmény honlapjára
   • szakmai képzés esetén
    • képzési és kimeneti követelményekre figyelemmel
    • Fktv. szerinti képzési program
    • felnőttképzési szakértővel minősíttetni kell
    • FAR-ba fel kell tölteni (külön engedélyeztetni nem kell)
    • ki kell tenni az intézmény honlapjára
  • támogatott nem belső és nem hatósági képzés esetén
   • Fktv. szerinti képzési program saját fejlesztésű, ill. a pályzati kiírás szerinti tartalommal
   • felnőttképzési szakértővel minősíttetni kell
   • FAR-ba fel kell tölteni (külön engedélyeztetni nem kell)
 • A résztvevő kérésére előzetes tudásmérést kell biztosítani
 • A minőségirányítási rendszer működtetése
 • A minőségirányítási rendszer szerinti külső értékelés elvégeztetése 4 évenként
 • Dokumentálási kötelezettség (un. egységes dokumentumként) jogszabályban meghatározott tartalommal és időtartamig, pl.:
  • a képzési program
  • a képzésbe való bekapcsolódáshoz szükséges dokumentumok
  • felnőttképzési szerződések
  • jelenlétí ívek
  • haladási napló
  • oktatói és helyszínszerződések
  • stb.

Szigorú felnőttképzési hatósági ellenőrzés (nem tudható előre, kiket érint), nem súlyosabban minősülő szabálysértés esetén előreláthatóan először csak figyelmeztetés, ezután fokozott hatósági figyelem, ismételt szabálysértés esetén súlyos jogkövetkezmények.

Az alábbiakat inkább egyéb hatóságok vizsgálhatják, számos egyéb kapcsolódó előírás:

 • Adózási kérdések (pl. ÁFA, oktatásról kiállított számla költségként történő elszámolhatósága)
 • GDPR


AKTUÁLIS SZAKMAI NAPOK, KÉPZÉSEK


 • FELNŐTTKÉPZÉSI SZAKEMBER ÉS MUNKATÁRS KÉPZÉS
  online képzés

  2021. ápr. 29 - jún. 3.
  6 csütörtöki nap 9.00-16.00

  Részletek a képzésről
  Jelentkezés a képzésre

  szolgáltató: Kormos Mónika Márta ev., felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/000213

Notes

 • A felnőttképzés átalakul!

  2020.01.01-től új szakképzési törvény és nagymértékben módosított felnőttképzési törvény hatályos.

  A 2022.12.31-ig tartó átmeneti időszak sok nehézséget tartogat.

  A folyamatos tájékozódás érdekében ajánljuk TUDÁSPONT szakmai napjainkat, Felnőttképzési szakember és munkatárs képzésünket és a Felnőttképzési Figyelő szolgáltatásait.

  www.fefi.hu

A felnőttképzéshez kapcsolódó hatósági feladatokat a Pest Megyei Kormányhivatal (PMKH) látja el országosan.