Home » Szakmai képzés

KÜLSŐ ÉRTÉKELÉS

Az A, B, C képzési körökben 2020.01.01. előtt felnőttképzési engedélyt szerzett intézményeknek kétévenként kötelező. Annak ellenére, hogy átalakul a felnőttképzés, az átmeneti rendelkezések miatt az érintett intézmények többségének 2020-ban továbbra is esedékes az előző rendszer szerinti ("régi típusú") külső értékelés!

További információk és ajánlatkérés...

A TUDÁSPONT Kft. felnőttképzési nyilvántartási száma a 2019.12.31-én hatályos szabályozási rendszer szerint: E-001484/2016, érvényes: 2022.12.31-ig, az engedélyezett képzések

Szakmai képzés

A szakmai képzés a “régi” “B” körös képzés “utódának” tekinthető.

Az “új” rendszerben a szakmai képzés a szakképzés egyik formája.

Szakképesítés megszerzésére készít fel.

A megszerezhető szakképesítés kimeneti követelményei programkövetelményben vannak meghatározva. A programkövetelmények nyilvánosak, aktuális nyilvántartásuk az ITM honlapján kerül közzétételre. A hivatalosan nyilvántartásba vett progra követelmények a www.ikk.hu oldalon találhatók meg. Programkövetelmény nyilvántartásba vételére bárki javaslatot tehet. A programkövetelmény nem lehet azonos szakmajegyzékben szereplő szakma képzési és kimeneti követelményekben meghatározott tartalmával. (A szakmajegyzék az OKJ “utódának”, a képzési és kimenti követelmények az SZVK-k “utódának” tekinthetők.)

Szakmai képzés a programkövetelményre figyelemmel kidolgozott, felnőttképzési szakértő által előzetesen minősített képzési program alapján folytatható.

A képzési programot a képző intézmény honlapján fel kell tüntetni.

Kapcsolódó vizsgát szervezhet: személytanúsító szervezetként akkreditált vizsgaközpont.

Vizsga neve: képesítő vizsga.

Sikeres vizsga után kiállított dokumentum: képesítő bizonyítvány, államilag elismert, önálló végzettségi szintet nem biztosító szakképesítést tanúsít.

AKTUÁLIS SZAKMAI NAPOK, KÉPZÉSEK


 • FELNŐTTKÉPZÉSI SZAKEMBER ÉS MUNKATÁRS KÉPZÉS
  online képzés

  2021. ápr. 29 - jún. 3.
  6 csütörtöki nap 9.00-16.00

  Részletek a képzésről
  Jelentkezés a képzésre

  szolgáltató: Kormos Mónika Márta ev., felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/000213

Notes

 • A felnőttképzés átalakul!

  2020.01.01-től új szakképzési törvény és nagymértékben módosított felnőttképzési törvény hatályos.

  A 2022.12.31-ig tartó átmeneti időszak sok nehézséget tartogat.

  A folyamatos tájékozódás érdekében ajánljuk TUDÁSPONT szakmai napjainkat, Felnőttképzési szakember és munkatárs képzésünket és a Felnőttképzési Figyelő szolgáltatásait.

  www.fefi.hu

A felnőttképzéshez kapcsolódó hatósági feladatokat a Pest Megyei Kormányhivatal (PMKH) látja el országosan.