A TUDÁSPONT Kft. felnőttképzési nyilvántartási száma: B/2022/001242, felnőttképzési engedélyszáma: E/2022/000104

Kormos Mónika Márta ev. felnőttképzési nyilvántartási száma: B/2020/000213

Átmeneti időszak – Felnőttképzés 2020.01.01-től 2022.12.31-ig


AZ ÁTMENETI IDŐSZAKBAN A FELNŐTTKÉPZÉS FOKOZATOSAN ÁTALAKUL.

Az iskolarendszeren kívüli oktatást érintő legnagyobb változások:


 • 2020.09.01-től az iskolarendszeren kívüli képzések többsége a felnőttképzési törvény hatálya alá (is) tartozik.

 • A felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó KÉPZÉSEK  BEJELENTÉS VAGY  ENGEDÉLY ALAPJÁN FOLYTATHATÓK (az átmeneti időszakban a “régi” rendszer szerint engedélyezett képzések a “régi” előírások szerint folytathatók).

 • A KORÁBBAN SZABADPIACIKÉNT ISMERT KÉPZÉSEKET BEJELENTÉS ALAPJÁN KELL FOLYTATNI!

 • A HATÓSÁGI, VAGYIS A JOGSZABÁLY ALAPJÁN FOLYTATOTT KÉPZÉSEKET A “SAJÁT” JOGSZABÁLYBAN ELŐÍRTAK ÉS BEJELENTÉS ALAPJÁN KELL FOLYTATNI!

 • MINDEN VÁLLALAT, VÁLLALKOZÁS, SZERVEZET  ESETÉBEN A 6 ÓRÁNÁL HOSSZABB  BELSŐ KÉPZÉSEKET  BEJELENTÉS ALAPJÁN KELL FOLYTATNI!

 • KÖTELEZŐ un. ENGEDÉLYT SZEREZNI az alábbi képzési tevékenységek megkezdése előtt (ez a bejelentéstől különböző eljárás):
  • SZAKKÉPZÉS (két formája lehetséges a felnőttképzésben, mindkét esetben személytanúsító szervezetként AKKREDITÁLT VIZSGAKÖZPONTBAN VIZSGÁZHATNAK A RÉSZTVEVŐK AZ ÁLLAMILAG ELISMERT SZAKKÉPESÍTÉST TANÚSÍTÓ BIZONYÍTVÁNY MEGSZERZÉSÉÉRT):
  • TÁMOGATOTT (“pályázatos”) KÉPZÉSEK (HA NEM HATÓSÁGI ÉS NEM BELSŐ KÉPZÉSEK)

 • AZ ENGEDÉLY MEGSZERZÉSÉRE IRÁNYULÓ ELJÁRÁS SOKKAL DRÁGÁBB, TÖBB FELTÉTELNEK KELL MEGFELELNI ÉS AZ ENGEDÉLY ALAPJÁN TÖRTÉNŰ MŰKÖDÉS IS SOKKAL TÖBB TERHET FOGLAL MAGÁBA, MINT A BEJELENTÉS ALAPJÁN TÖRTÉNŐ MŰKÖDÉS.

 • AZ ENGEDÉLY ALAPJÁN TÖRTÉNŰ MŰKÖDÉS “ÖNKÉNTESSÉGE” MEGSZŰNT, vagyis megszűnt az a korábbi lehetőség, miszerint a felnőttképzést folytató intézmény dönthette el, hogy felvállalja-e az engedélyhez köthető követelmények teljesítését bizonyos előnyökért cserébe (pl. ÁFA-mentesség, minőségbiztosítás, marketing célok). 

Felnőttképzésben “régi” OKJ-s képzés 2020.12.31-ig volt indítható.) Az Országos Képzési Jegyék (OKJ) HELYETT a SZAKMAJEGYZÉK elnevezést kell használnunk.  A szakmajegyzék azonban már csak az iskolarendszerben oktatható alapszakmákat tartalmazza, FELNŐTTKÉPZÉSBEN (vagyis tanfolyami keretek között, iskolarendszeren kívül) CSAK az alapszakmák egy része esetében külön meghatározott un. RÉSZSZAKMÁKRA FELKÉSZÍTŐ SZAKMAI OKTATÁS FOLYTATHATÓ.
A “RÉGI” OKJ-S KÉPZÉSEK NAGY RÉSZE AZ “ÚJ” SZAKMAI KÉPZÉSEK KÖZÖTT TALÁLHATÓ MEG. EZEK MINDEGYIKE OKTATHATÓ FELNŐTTKÉPZÉSBEN IS, TANFOLYAMI KERETEK KÖZÖTT.

 • Az “új” rendszerben  NEM A KÉPZÉSEKET, HANEM AZ INTÉZMÉNYT KELL BEJELENTENI ÉS/VAGY ENGEDÉLYEZTETNI. Mindkét eljárás egyszeri! A későbbiekben a képzési csoportokról/résztvevőkről kell adatokat szolgáltatni. A bejelentés és az engedély iránti kérelem két külön eljárás. Egy adott intézmény rendelkezhet csak bejelentéses, csak engedélyes vagy mindkét nyilvántartási számmal is, a képzései típusától függ, melyikre kötelezett.

 • Az “új” rendszerben NINCSENEK a “régi” rendszerből ismert  “KÉPZÉSI KÖRÖK”, NINCS a “régi” “D” körhöz hasonló KÖNNYÍTETT ENGEDÉLY.

 • 2020.09.01-TŐL A BEJELENTÉS ALAPJÁN FOLYTATOTT NYELVI KÉPZÉSEK ÁFA-MENTESEK.

 • A “RÉGI” rendszerben megszerzett FELNŐTTKÉPZÉSI ENGEDÉLYEK ÉRVÉNYÜKET VESZTIK az átmeneti időszak végére.

 • ADATSZOLGÁLTATÁSOK:
 • Az “új” típusú “bejelentéses” és “engedélyes” képzések esetén a felület megnevezése és elérhetősége: A Felnőttképzés Adatszolgáltatási Rendszere = FAR: https://far.nive.hu
 • A “régi” típusú “engedélyes” képzések esetén a felületek megnevezése és elérhetősége:
  A Felnőttképzés Információs Rendszere = FIR: https://engedely.mer.gov.hu

Az átmeneti időszakban az “új” és a “régi” szabályozási rendszer  párhuzamosan alkalmazandó.

Csak egyetlen példa: az átmeneti időszakban egy már működő, a “régi” rendszer alapján felnőttképzési engedéllyel rendelkező intézmény idővel megszerezheti az “új” típusú engedélyt is. A “régi” engedély alapján folytatott képzéseire, intézményi működésére a “régi”, az “új” engedély alapján folytatott képzéseire, intézményi működésére az “új” jogszabályok vonatkoznak. AZ ÁTMENETI IDŐSZAKBAN NEM SZABAD KEVERNI A KÉT SZABÁLYOZÁSI RENDSZER ELŐÍRÁSAIT! MINDIG AZ ADOTT KÉPZÉS, KÉPZÉSI CSOPORT ESETÉBEN ÉRVÉNYES ELŐÍRÁSOK ALKALMAZANDÓK!

Figyelem!

Jelenleg az új szakképzésről szóló törvényt és a nagymértékben módosított, az “új” rendszert körvonalazó felnőttképzési törvényt látjuk hatályosnak a jogtárakban. Ez azonban nem azt jelenti, hogy kizárólag az “új” előírások lennének az irányadók. A törvények átmeneti rendelkezései írják elő, hogy még bizonyos szempontból érvényesek és alkalmazandók a 2020.01.01-ig hatályos “régi” jogszabályok is.

 

A gyors és eredményes  tájékozódás, a zökkenőmentes bejelentési és engedélyezési folyamatok, az intézmények megfelelő működtetése és a szigorú hatósági ellenőrzésekre való felkészülés érdekében szeretettel várjuk szolgáltatásainkkal az érdeklődőket az ország minden területéről.

 

Kormos Mónika
felnőttképzési tanácsadó és szakértő
a TUDÁSPONT Kft. ügyvezetője és egyéni vállalkozó

Nagy Katalin
felnőttképzési tanácsadó, irodavezető
egyéni vállalkozó, a TUDÁSPONT Kft. alvállalkozója

 
Megjegyzés: A honlapon megjelenő tartalmak kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, nem minősülnek jogi tanácsadásnak. Mindazonáltal a jogalkotói, hatósági, szakmai iránymutatásokat folyamatosan követve igyekszünk közérthetően megfogalmazni a legfontosabb tudnivalókat.

Felnőttképzési szakember és munkatárs képzés (TUDÁSPONT Kft., B/2022/001242)
2023. május 10 - június 14-ig ONLINE
6 szerdai nap 9.00-16.00, a képzési napok felvételről utólag is megtekinthetők elfoglaltság esetén
Részletek
Jelentkezés

Notes

 • Aktualitások

  2023.01.01-től jogszabályváltozások a felnőttképzésben!

  A változások a folyamatban lévő képzéseket is érintik/érinthetik!

  A gyakori változások miatt, a folyamatos tájékozódás érdekében ajánljuk TUDÁSPONT szakmai napjainkat, Felnőttképzési szakember és munkatárs képzésünket és a Felnőttképzési Figyelő szolgáltatásait.

  www.fefi.hu