KÜLSŐ ÉRTÉKELÉS

Az A, B, C képzési körökben 2020.01.01. előtt felnőttképzési engedélyt szerzett intézményeknek kétévenként kötelező. Annak ellenére, hogy átalakul a felnőttképzés, az átmeneti rendelkezések miatt az érintett intézmények többségének 2020-ban továbbra is esedékes az előző rendszer szerinti ("régi típusú") külső értékelés!

További információk és ajánlatkérés...

A TUDÁSPONT Kft. felnőttképzési nyilvántartási száma a 2019.12.31-én hatályos szabályozási rendszer szerint: E-001484/2016, érvényes: 2022.12.31-ig, az engedélyezett képzések

KÜLSŐ ÉRTÉKELÉS

Az "A", "B", "C" képzési körökben felnőttképzési engedéllyel rendelkező intézményeknek kétévenként kötelező.

További információk és ajánlatkérés...

Információk a felnőttképzési engedély megszerzéséhez és a jogszerű működéshez

Átmeneti időszak – Felnőttképzés 2020.01.01-től 2022.12.31-ig


AZ ÁTMENETI IDŐSZAKBAN A FELNŐTTKÉPZÉS FOKOZATOSAN ÁTALAKUL.

Az iskolarendszeren kívüli oktatást érintő legnagyobb változások:


 • 2020.09.01-től minden iskolarendszeren kívüli képzés a felnőttképzési törvény hatálya alá (is) tartozik.

 • 2020.09.01-TŐL minden iskolarendszeren kívüli KÉPZÉSI TEVÉKENYSÉG CSAK  BEJELENTÉS VAGY  ENGEDÉLY ALAPJÁN VÉGEZHETŐ (az átmeneti időszakban a “régi” rendszer szerint folytatott engedélyezett képzések kivételével).

 • 2020.09.01-TŐL A KORÁBBAN SZABADPIACIKÉNT ISMERT KÉPZÉSEKET BEJELENTÉS ALAPJÁN KELL FOLYTATNI!

 • 2020.09.01-TŐL A HATÓSÁGI, VAGYIS A MÁS JOGSZABÁLY ALAPJÁN FOLYTATOTT KÉPZÉSEKET A “SAJÁT” JOGSZABÁLYBAN ELŐÍRTAK ÉS BEJELENTÉS ALAPJÁN KELL FOLYTATNI!

 • 2020.09.01-TŐL MINDEN VÁLLALAT, VÁLLALKOZÁS, SZERVEZET  ESETÉBEN AZ ALKALMAZOTTAK SZÁMÁRA FOLYTATOTT BELSŐ KÉPZÉSEKET  BEJELENTÉS ALAPJÁN KELL FOLYTATNI!

 • KÖTELEZŐ un. ENGEDÉLYT SZEREZNI az alábbi képzési tevékenységek megkezdése előtt (ez a bejelentéstől különböző eljárás):
  • SZAKKÉPZÉS (két formája lehetséges a felnőttképzésben, mindkét esetben kizárólag személytanúsító szervezetként AKKREDITÁLT VIZSGAKÖZPONTBAN VIZSGÁZHATNAK A RÉSZTVEVŐK):
  • TÁMOGATOTT (“pályázatos”) KÉPZÉSEK (HA NEM HATÓSÁGI ÉS NEM BELSŐ KÉPZÉSEK)

 • AZ ENGEDÉLY MEGSZERZÉSÉRE IRÁNYULÓ ELJÁRÁS SOKKAL DRÁGÁBB, TÖBB FELTÉTELNEK KELL MEGFELELNI ÉS AZ ENGEDÉLY ALAPJÁN TÖRTÉNŰ MŰKÖDÉS IS SOKKAL TÖBB TERHET FOGLAL MAGÁBA, MINT A BEJELENTÉS ALAPJÁN TÖRTÉNŐ MŰKÖDÉS.

 • AZ ENGEDÉLY ALAPJÁN TÖRTÉNŰ MŰKÖDÉS “ÖNKÉNTESSÉGE” MEGSZŰNT, vagyis megszűnt az a korábbi lehetőség, miszerint a felnőttképzést folytató intézmény dönthette el, hogy felvállalja-e az engedélyhez köthető követelmények teljesítését bizonyos előnyökért cserébe (pl. ÁFA-mentesség, minőségbiztosítás, marketing célok). 

 • AZ OKJ RENDSZERE MEGVÁLTOZOTT. (Felnőttképzésben “régi” OKJ-s képzés 2020.12.31-ig volt indítható.) Ezzel együtt az elnevezés is módosult. Az Országos Képzési Jegyék (OKJ) HELYETT a SZAKMAJEGYZÉK elnevezést kell használnunk.  De a szakmajegyzék már csak az iskolarendszerben oktatható alapszakmákat tartalmazza, FELNŐTTKÉPZÉSBEN (vagyis tanfolyami keretek között, iskolarendszeren kívül) CSAK az alapszakmák egy része esetében külön meghatározott un. RÉSZSZAKMÁKRA FELKÉSZÍTŐ SZAKMAI OKTATÁS FOLYTATHATÓ.

 • Az “új” rendszerben  NEM A KÉPZÉSEKET, HANEM AZ INTÉZMÉNYT KELL BEJELENTENI ÉS/VAGY ENGEDÉLYEZTETNI. Mindkét eljárás egyszeri! A későbbiekben a képzési csoportokról/résztvevőkről kell adatokat szolgáltatni. A bejelentés és az engedély iránti kérelem két külön eljárás. Egy adott intézmény rendelkezhet csak bejelentéses, csak engedélyes vagy mindkét nyilvántartási számmal is, a képzései típusától függ, melyikre kötelezett.

 • Az “új” rendszerben NINCSENEK a “régi” rendszerből ismert  “KÉPZÉSI KÖRÖK”, NINCS a “régi” “D” körhöz hasonló KÖNNYÍTETT ENGEDÉLY.

 • 2020.09.01-TŐL A BEJELENTÉS ALAPJÁN FOLYTATOTT NYELVI KÉPZÉSEK ÁFA-MENTESEK.

 • A “RÉGI” rendszerben megszerzett FELNŐTTKÉPZÉSI ENGEDÉLYEK ÉRVÉNYÜKET VESZTIK az átmeneti időszak végére.

 • ADATSZOLGÁLTATÁSOK:
  • Az “új” típusú “bejelentéses” és “engedélyes” képzések esetén a felület megnevezése és elérhetősége: A Felnőttképzés Adatszolgáltatási Rendszere = FAR: https://far.nive.hu
   Nincs külön statisztikai adatszolgáltatási felület.
  • A “régi” típusú “engedélyes” képzések esetén a felületek megnevezése és elérhetősége:

Az átmeneti időszakban az “új” és a “régi” szabályozási rendszer  párhuzamosan alkalmazandó.

Csak egyetlen példa: az átmeneti időszakban egy már működő, a “régi” rendszer alapján felnőttképzési engedéllyel rendelkező intézmény idővel megszerezheti az “új” típusú engedélyt is. A “régi” engedély alapján folytatott képzéseire, intézményi működésére a “régi”, az “új” engedély alapján folytatott képzéseire, intézményi működésére az “új” jogszabályok vonatkoznak. AZ ÁTMENETI IDŐSZAKBAN NEM SZABAD KEVERNI A KÉT SZABÁLYOZÁSI RENDSZER ELŐÍRÁSAIT! MINDIG AZ ADOTT KÉPZÉS, KÉPZÉSI CSOPORT ESETÉBEN ÉRVÉNYES ELŐÍRÁSOK ALKALMAZANDÓK!

Figyelem!

Jelenleg az új szakképzésről szóló törvényt és a nagymértékben módosított, az “új” rendszert körvonalazó felnőttképzési törvényt látjuk hatályosnak a jogtárakban. Ez azonban nem azt jelenti, hogy kizárólag az “új” előírások lennének az irányadók. A törvények átmeneti rendelkezései írják elő, hogy még bizonyos szempontból érvényesek és alkalmazandók a 2020.01.01-ig hatályos “régi” jogszabályok is.


NEHÉZSÉGEK:

 • A “régi” és az “új” szabályozási rendszer egyaránt bonyolult (alapelvek és részletek tekintetében is).
 • Az átmeneti időszak még további nehézségeket is tartogat a két rendszer párhuzamos működtetése miatt.
 • Külön megnehezítik az “új” rendszer megértését az alábbiak:
  • Az “új” és a “régi” rendszerben is használt bizonyos kifejezések  mást takarnak (pl. bejelentés, engedély).
  • Az “új” rendszerben búcsút kell mondanunk a közismert OKJ mozaikszónak és el kell igazodnunk a jogszabályban meghatározott, új tartalommal bíró szavak, kifejezések között (pl. szakképző intézmény vs. felnőttképző, szakképzés vs. felnőttképzés, szakmajegyzék, szakmai oktatás, szakmai képzés, szakképesítés, szakképzettség, végzettség).

A gyors és eredményes  tájékozódás, a zökkenőmentes bejelentési és engedélyezési folyamatok, az intézmények megfelelő működtetése és a szigorú hatósági ellenőrzésekre való felkészülés érdekében szeretettel várjuk szolgáltatásainkkal az érdeklődőket az ország minden területéről.

 

Kormos Mónika
felnőttképzési tanácsadó és szakértő
a TUDÁSPONT Kft. ügyvezetője és egyéni vállalkozó

Nagy Katalin
felnőttképzési tanácsadó, irodavezető
egyéni vállalkozó, a TUDÁSPONT Kft. alvállalkozója

 
Megjegyzés: A honlapon megjelenő tartalmak kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, nem minősülnek jogi tanácsadásnak. Mindazonáltal a jogalkotói, hatósági, szakmai iránymutatásokat folyamatosan követve igyekszünk közérthetően megfogalmazni a legfontosabb tudnivalókat.

AKTUÁLIS SZAKMAI NAPOK, KÉPZÉSEK


 • FELNŐTTKÉPZÉSI SZAKEMBER ÉS MUNKATÁRS KÉPZÉS
  online képzés

  2021. okt. 21 - nov. 25.
  6 csütörtöki nap 9.00-16.00

  Részletek a képzésről
  Jelentkezés a képzésre

  szolgáltató: Kormos Mónika Márta ev., felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/000213

Notes

 • A felnőttképzés átalakul!

  2020.01.01-től új szakképzési törvény és nagymértékben módosított felnőttképzési törvény hatályos.

  A 2022.12.31-ig tartó átmeneti időszak sok nehézséget tartogat.

  A folyamatos tájékozódás érdekében ajánljuk TUDÁSPONT szakmai napjainkat, Felnőttképzési szakember és munkatárs képzésünket és a Felnőttképzési Figyelő szolgáltatásait.

  www.fefi.hu

A felnőttképzéshez kapcsolódó hatósági feladatokat a Pest Megyei Kormányhivatal (PMKH) látja el országosan.

Felnőttképzési szakember és munkatárs képzés indul Budapesten 2018. jún. 7-én!

Ajánljuk szakmai vezetőknek, képzésszervezőknek, minden felnőttképzésben dolgozónak.

Részletek...

Notes

 • A felnőttképzés átalakul!

  2020.01.01-től új szakképzési törvény és nagymértékben módosított felnőttképzési törvény hatályos.

  A 2022.12.31-ig tartó átmeneti időszak sok nehézséget tartogat.

  A folyamatos tájékozódás érdekében ajánljuk TUDÁSPONT szakmai napjainkat, Felnőttképzési szakember és munkatárs képzésünket és a Felnőttképzési Figyelő szolgáltatásait.

  www.fefi.hu

2017. január 1-től a felnőttképzési engedélyhez kapcsolódó hatósági feladatokat a Pest Megyei Kormányhivatal (PMKH) látja el országosan.

Fontos linkek

Felnőttképzési tevékenység engedélyezése

 • Tájékoztató - engedélyezés
 • Árbevétel jelentés
 • Adatváltozás bejelentése
 • Tájékoztató - nyelvi programkövetelmények
 • Engedélyezési eljárások indítása, módosított képzési programok feltöltése: https://felnottkepzesiengedely.munka.hu

Adatszolgáltatás

 • FIR
 • OSAP

Letölthető anyagok, formanyomtatványok

 • Bejelentés a felnőttképzésből 2016. évben származó árbevételről
 • EUROPASS igénylőlap
 • Hozzáférés igénylése online felülethez (engedélyezés, FIR, PREFER)
 • Javaslat nyelvi programkövetelmények nyilvántartásba vételéhez
 • Képzési program
 • Kérelem adatváltozás átvezetése iránt
 • Engedéllyel rendelkező képző intézmények érvényes és törölt programjainak nyilvántartása
 • Felnőttképzési nyelvi programkövetelmények nyilvántartása ("C" képzési kör)
 • Felnőttképzési nyelvi programkövetelmények összehasonlító táblázata ("C" képzési kör)
 • Ajánlási lista - a képzési programok minősítésére felkérhető szakértők listája

Amit az ellenőrző szakértők látnak az intézményről (belépés a FIR hozzáféréssel, nyilvántartott adatok, képzési programok, csoportok)

Szakmai vizsgák éves átlagos vizsgaeredménye

Szakképzési dokumentumok - "A" képzési kör

 • Országos képzési jegyzék (OKJ)
 • Szakmai és vizsgakövetelmények (SZVK-K)
 • Szakképzési kerettantervek

Szakmai programkövetelmények nyilvántartása - "B" képzési kör

GYIK (hatóság)