Home » Bejelentés (ÚJ!)

KÜLSŐ ÉRTÉKELÉS

Az A, B, C képzési körökben 2020.01.01. előtt felnőttképzési engedélyt szerzett intézményeknek kétévenként kötelező. Annak ellenére, hogy átalakul a felnőttképzés, az átmeneti rendelkezések miatt az érintett intézmények többségének 2020-ban továbbra is esedékes az előző rendszer szerinti ("régi típusú") külső értékelés!

További információk és ajánlatkérés...

A TUDÁSPONT Kft-nek jelenleg is érvényes, de a 2020.01.01. előtti szabályozási rendszer szerinti felnőttképzési engedélyszáma: E-001484/2016

A TUDÁSPONT Kft-nek jelenleg is folytatható, de a 2020.01.01. előtti szabályozási rendszer szerint engedélyezett képzései

Bejelentés (ÚJ!)


2020.09.01-TŐL az iskolarendszeren kívüli KÉPZÉSI TEVÉKENYSÉG TÖBBSÉGE CSAK un. BEJELENTÉS ALAPJÁN VÉGEZHETŐ. Ettől az időponttól SZABADPIACI KÉPZÉSEK MÁR NEM FOLYTATHATÓK, EZEKET ÉS A MÁS JOGSZABÁLY ALAPJÁN FOLYTATOTT KÉPZÉSEKET IS BE KELL JELENTENI a felnőttképzési hatósághoz (is). Ez az általános szabály, kivétel csak akkor lehetséges, ha az a bizonyos másik jogszabály ettől eltérően intézkedik. A felnőttképzési hatóság szigorúan ellenőrzi majd a képző intézményeket. A bejelentéshez az adatszolgáltatáson túl egyéb kötelezettségek is tartoznak.


A hatóság elektronikus nyilvántartást vezet a felnőttképzőkről.

Ha a felnőttképzési tevékenység bejelentéshez kötött, az alábbi követelményeknek kell megfelelni:

 • online adatszolgáltatás a képzésekről (a képzés megnevezése, jellege, helye, óraszáma, első képzési napja és befejezésének tervezett időpontja, létszám; az adatszolgáltatási kötelezettségnek legkésőbb a képzés megkezdését, az adatokban bekövetkezett változás esetén legkésőbb az adatváltozás keletkezését követő harmadik munkanapig kell eleget tenni)
 • felnőttképzési szerződés
 • előírt személyes adatok kezelése
 • tanúsítvány kiállítása a képzés elvégzéséről a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerében
 • OSAP statisztikai adatszolgáltatás

Szigorú ellenőrzés, szabálysértés esetén súlyos jogkövetkezmények.


További információk és esetleges pontosítás az “új” felnőttképzési rendszer részleteit szabályozó kormányrendeletek kihirdetése után…

Notes

 • A felnőttképzés átalakul!

  2020.01.01-től új szakképzési törvény és nagymértékben módosított felnőttképzési törvény hatályos. Kihirdették az új rendszerrészleteit szabályozó végrehajtási rendeleteket is!

  A 2022.12.31-ig tartó átmeneti időszak sok nehézséget tartogat.

  A folyamatos tájékozódás érdekében ajánljuk TUDÁSPONT szakmai napjainkat, Felnőttképzési szakember és munkatárs képzésünket és a Felnőttképzési Figyelő szolgáltatásait.

  www.fefi.hu

A felnőttképzéshez kapcsolódó hatósági feladatokat a Pest Megyei Kormányhivatal (PMKH) látja el országosan.