Home » Legfontosabb jogszabályok

KÜLSŐ ÉRTÉKELÉS

Az A, B, C képzési körökben 2020.01.01. előtt felnőttképzési engedélyt szerzett intézményeknek kétévenként kötelező. Annak ellenére, hogy átalakul a felnőttképzés, az átmeneti rendelkezések miatt az érintett intézmények többségének 2020-ban továbbra is esedékes az előző rendszer szerinti ("régi típusú") külső értékelés!

További információk és ajánlatkérés...

A TUDÁSPONT Kft. felnőttképzési nyilvántartási száma a 2019.12.31-én hatályos szabályozási rendszer szerint: E-001484/2016, érvényes: 2022.12.31-ig, az engedélyezett képzések

Legfontosabb jogszabályok


A FELNŐTTKÉPZÉS “ÚJ” SZABÁLYOZÁSA, HATÁLYOS 2020.01.01-TŐL (a felnőttképzési és a szakképzésről szóló törvények átmeneti rendelkezései mondják ki, hogy a 2022.12.31-ig tartó átmeneti időszakban még a “régi” szabályozási rendszer is alkalmazandó részben)

 • A módosított 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről (Fktv.)
 • 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról
 • Az új 2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről (Szkt.)
 • 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról
 • ÁFA-törvény 85. § (2)
 • 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól (6. sz. melléklet – OSAP adatszolgáltatás határideje)
 • 30/2020. (VII. 23.) ITM rendelet a felnőttképzők nyilvántartásával összefüggő eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és a felnőttképzők ellenőrzése során kiszabott bírság befizetésének rendjéről
 • 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról (3. sz. melléklet 14. pont)
 • 2018. évi LXXXIX. törvény az oktatási nyilvántartásról
 • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
 • GDPR

A FELNŐTTKÉPZÉS “RÉGI”, 2020.01.01. ELŐTTI SZABÁLYOZÁSA (a jogszabályok 2019.12.31-i, a 2022.12.31-ig tartó átmeneti időszakban részben még alkalmazandó állapotai)Csak az “A” képzési körre vonatkozó további jogszabályok


Csak a “B” képzési körre vonatkozó további jogszabály


Csak a “C” képzési körre vonatkozó további jogszabályAKTUÁLIS SZAKMAI NAPOK, KÉPZÉSEK


 • FELNŐTTKÉPZÉSI SZAKEMBER ÉS MUNKATÁRS KÉPZÉS
  online képzés

  2021. ápr. 29 - jún. 3.
  6 csütörtöki nap 9.00-16.00

  Részletek a képzésről
  Jelentkezés a képzésre

  szolgáltató: Kormos Mónika Márta ev., felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/000213

Notes

 • A felnőttképzés átalakul!

  2020.01.01-től új szakképzési törvény és nagymértékben módosított felnőttképzési törvény hatályos.

  A 2022.12.31-ig tartó átmeneti időszak sok nehézséget tartogat.

  A folyamatos tájékozódás érdekében ajánljuk TUDÁSPONT szakmai napjainkat, Felnőttképzési szakember és munkatárs képzésünket és a Felnőttképzési Figyelő szolgáltatásait.

  www.fefi.hu

A felnőttképzéshez kapcsolódó hatósági feladatokat a Pest Megyei Kormányhivatal (PMKH) látja el országosan.