Általános információk a felnőttképzési engedélyről, a szabályozási rendszerről

KÜLSŐ ÉRTÉKELÉS

A Tudáspont Kft. jogosultságot szerzett a felnőttképző intézmények - kétévente kötelező - külső értékelésére.

További információk a külső értékelésről és ajánlatkérés.


A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Fktv.) és végrehajtási rendeletei új alapokra helyezték a felnőttképzés szabályozását.  A felnőttképzési akkreditáció (programakkreditáció és intézményakkreditáció) helyett új fogalom született: a felnőttképzési engedély. Számos egyéb új fogalom is bevezetésre került – pl. képzési körök, programkövetelmények, vagyoni biztosíték stb.

A 2013. szeptemberétől érvényes szabályozási rendszer szerint

 • OKJ-s képzéseket kizárólag a hatályos felnőttképzési törvény szerint megszerzett engedély birtokában lehet hirdetni és folytatni.
 • A támogatott külső képzéseket kötelező engedélyeztetni.
 • A nem támogatott “egyéb szakmai”, nyelvi, vagy „egyéb” képzések (lásd képzési körök) nem „engedélykötelesek”, de engedélyeztethetők (pl. ÁFA-mentesség, minőségbiztosítás érdekében).
 • Számos, egyéb jogszabály hatálya alá tartozó képzés kikerült a felnőttképzési törvény hatálya alól (pl. a hatósági jellegű képzések, az akkreditált pedagógus továbbképzések stb.) –  ezekre most már “csak” egyéb jogszabályok vonatkoznak.
 • Új elem: a nem OKJ-s, nem támogatott és egyéb jogszabály által sem szabályozott képzéseket lehet szabad szolgáltatásnyújtásként is folytatni. Ezeket szabadpiaci képzéseknek is nevezzük, melyekre csak a fogyasztóvédelem előírásai vonatkoznak, nincsenek szigorú dokumentálási kötelezettségek sem (az OSAP statisztikai adatszolgáltatást azonban kötelező teljesíteni az ilyen képzéseknél is).

Egy képző intézmény jelenleg (akár párhuzamosan is) folytathat

 • A felnőttképzési törvény szerint engedélyezett képzéseket (felnőttképzést).
 • Egyéb jogszabályok által szabályozott képzéseket.
 • Szabadpiaci képzéseket.

A felnőttképzési törvény szerinti engedélyeztetésről általában

 • Engedélyt csak adott képzésre, képzésekre lehet szerezni (ezzel együtt az első engedélyeztetési eljárás során az intézmény is kap egy nyilvántartási számot).
 • Először az intézménynek meg kell határoznia, pontosan milyen képzés(eke)t szeretne engedélyeztetni, az(oka)t be kell sorolni a megfelelő képzési kör(ök)be. Minden további feladat, a várható költség ettől függ.
 • Egy eljárásban több képzésre – akár több képzési körben is – kérhető engedély.
 • Engedélyeztetési eljárásokat különböző képzésekre folyamatosan lehet kezdeményezni.
 • Az engedélyezési eljárás során a hatóságnak a fizetendő díj – az engedélyezendő képzések számától függően –  tízezrestől milliós nagyságrendűig is terjedhet, de megfelelő tervezéssel – több képzés több megfelelő eljárásban történő engedélyeztetésével – a költséghatékonyság nagymértékben növelhető.
 • Az intézmény típusától, képzési köröktől, képzésektől, a korábban már megszerzett engedélyektől függően az engedélyeztetési eljárások lehetnek egyszerűek és igen összetettek is.
 • Az OKJ-s (“A” képzési kör) és nyelvi (“C” képzési kör) képzéseken kívül eső képzési koncepció a jelenlegi rendszerben nem feltétlenül engedélyeztethető. (Elképzelhető, hogy nem illik bele sem a “B”, sem a “D” képzési körbe.)
 • Adott képzésre vonatkozó engedély visszavonásig érvényes, nem kell megújítani, “csak” a hatósági ellenőrzések során – lehetőleg bírság nélkül – “megtartani”.

A felnőttképzési engedéllyel rendelkező képző intézmények működéséről általában

 • A jogszerű működés számos előírás betartását jelenti.
 • Az “A” és/vagy “B” és/vagy “C” képzési körben engedéllyel rendelkező intézményeknek kötelező kétévente elvégeztetni az intézmény külső értékelését.
 • Az engedéllyel rendelkező intézmények jogszerű működését a kétévente esedékes szigorú hatósági ellenőrzéseken vizsgálják.

A szabályozási rendszer igen bonyolult és szerteágazó, ezért a képző intézményeknek leghatékonyabban egyedileg tudunk segíteni a lehetőségeik feltérképezésében és az elvárásokhoz való alkalmazkodásban.

A megfelelő tájékozódás, a zökkenőmentes engedélyeztetési folyamat, a várható eljárási díjak minimalizálása, az engedélyezett intézmény megfelelő működtetésére és a szigorú hatósági ellenőrzésekre való felkészülés érdekében szeretettel várjuk szolgáltatásainkkal és képzéseinkkel az érdeklődőket az ország minden területéről.

Tudáspont Kft.

Felnőttképzési szakember és munkatárs képzés indul Nyíregyházán.

Ajánljuk szakmai vezetőknek, képzésszervezőknek, minden felnőttképzésben dolgozónak.

Részletek...

Notes

 • Jogszabályváltozás!

  2015.06.12. és 2015.09.01. után 2016.01.01-től ismét módosul a felnőttképzési törvény.

  Fő végrehajtási rendelete, a 393/2013. Korm. rendelet 2015. 12.10-től és 2016. 01.01-től módosul.

  A kapcsolódó miniszteri rendeletek módosítása is hamarosan várható.