KÜLSŐ ÉRTÉKELÉS

Az A, B, C képzési körökben 2020.01.01. előtt felnőttképzési engedélyt szerzett intézményeknek kétévenként kötelező. Annak ellenére, hogy átalakul a felnőttképzés, az átmeneti rendelkezések miatt az érintett intézmények többségének 2020-ban továbbra is esedékes az előző rendszer szerinti ("régi típusú") külső értékelés!

További információk és ajánlatkérés...

A TUDÁSPONT Kft-nek jelenleg is érvényes, de a 2020.01.01. előtti szabályozási rendszer szerinti felnőttképzési engedélyszáma: E-001484/2016

A TUDÁSPONT Kft-nek jelenleg is folytatható, de a 2020.01.01. előtti szabályozási rendszer szerint engedélyezett képzései

Átmeneti időszak – Felnőttképzés 2020.01.01-től 2022.12.31-ig


AZ ÁTMENETI IDŐSZAKBAN A FELNŐTTKÉPZÉS FOKOZATOSAN ÁTALAKUL.

Az iskolarendszeren kívüli oktatást érintő legnagyobb változások:


 • Minden iskolarendszeren kívüli képzés a felnőttképzési törvény hatálya alá (is) tartozik.

 • 2020.09.01-TŐL minden iskolarendszeren kívüli KÉPZÉSI TEVÉKENYSÉG CSAK  BEJELENTÉS VAGY  ENGEDÉLY ALAPJÁN VÉGEZHETŐ (az átmeneti időszakban a “régi” rendszer szerint folytatott engedélyezett képzések kivételével).

 • 2020.09.01-TŐL SZABADPIACI KÉPZÉSEK MÁR NEM FOLYTATHATÓK! EZEKET ÉS A MÁS JOGSZABÁLY ALAPJÁN FOLYTATOTT – PL. HATÓSÁGI – KÉPZÉSEKET  IS BE KELL JELENTENI a felnőttképzési hatósághoz (is). Ez az általános szabály, kivétel csak akkor lehetséges, ha az a bizonyos másik jogszabály ettől eltérően intézkedik. A felnőttképzési hatóság szigorúan ellenőrzi majd a képző intézményeket. A bejelentéshez az adatszolgáltatáson túl egyéb kötelezettségek is tartoznak.

 • AZ OKJ RENDSZERE MEGVÁLTOZIK. Ezzel együtt az elnevezés is módosul. Az Országos Képzési Jegyék (OKJ) HELYETT a SZAKMAJEGYZÉK elnevezést kell használnunk. FELNŐTTKÉPZÉSBEN (vagyis tanfolyami keretek között, iskolarendszeren kívül) CSAK RÉSZSZAKMÁKRA FELKÉSZÍTŐ SZAKMAI OKTATÁS FOLYTATHATÓ.


 • Az “új” rendszerben a “régivel” ellentétben NEM A KÉPZÉSEKET, HANEM AZ INTÉZMÉNYT KELL ENGEDÉLYEZTETNI.


 • Az “új” rendszerben NINCSENEK a “régi” rendszerből ismert  “KÉPZÉSI KÖRÖK”, NINCS a “régi” “D” körhöz hasonló KÖNNYÍTETT ENGEDÉLY.

 • ÉRTELMEZÉSÜNK SZERINT 2020.01.01-TŐL A NYELVI KÉPZÉSEK ENGEDÉLY NÉLKÜL IS ÁFA-MENTESEK. Mivel az áfa-törvény szövege e részlet tekintetében nem teljesen egyértelmű, több helyről azt az információt kaptuk, hogy jelenleg folyamatban van a végleges álláspont kialakítása.

 • A “RÉGI” rendszerben megszerzett FELNŐTTKÉPZÉSI ENGEDÉLYEK ÉRVÉNYÜKET VESZTIK az átmeneti időszak végére.

 • A felnőttképzés adatszolgáltatási rendszereként a Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer (KRÉTA) szakképzési és felnőttképzési modulját kell használni. (Értelmezésünk szerint csak az “új” bejelentések és az “új” engedélyek esetében 2020.07.01-től, egyébként továbbra is a “régi” engedélyes intézmények által jól ismert FIR rendszer használandó az átmeneti időszakban.)

Az átmeneti időszakban az “új” és a “régi” szabályozási rendszer bizonyos tekintetben párhuzamosan alkalmazandó.

Csak egyetlen példa: az átmeneti időszakban egy már működő, a “régi” rendszer alapján felnőttképzési engedéllyel rendelkező intézmény idővel megszerezheti az “új” típusú engedélyt is. A “régi” engedély alapján folytatott képzéseire, intézményi működésére a “régi”, az “új” engedély alapján folytatott képzéseire, intézményi működésére az “új” jogszabályok vonatkoznak.

Figyelem!

Jelenleg már az új szakképzésről szóló törvényt és a nagymértékben módosított, az “új” rendszert körvonalazó felnőttképzési törvényt látjuk hatályosnak a jogtárakban. Ez azonban nem azt jelenti, hogy kizárólag az “új” előírások lennének az irányadók. A törvények átmeneti rendelkezései írják elő, hogy még bizonyos szempontból érvényesek és alkalmazandók a 2020.01.01-ig hatályos “régi” jogszabályok is.


NEHÉZSÉGEK:

 • A “régi” és az “új” szabályozási rendszer egyaránt bonyolult (alapelvek és részletek tekintetében is).
 • Az átmeneti időszak még további nehézségeket is tartogat a két rendszer párhuzamos működtetése miatt.
 • Külön megnehezítik az “új” rendszer megértését az alábbiak:
  • Az “új” és a “régi” rendszerben is használt bizonyos kifejezések  mást takarnak (pl. bejelentés, engedély).
  • Az “új” rendszerben búcsút kell mondanunk a közismert OKJ mozaikszónak és el kell igazodnunk a jogszabályban meghatározott, új tartalommal bíró szavak, kifejezések között (pl. szakképző intézmény vs. felnőttképző, szakképzés vs. felnőttképzés, szakmajegyzék, szakmai oktatás, szakmai képzés, szakképesítés, szakképzettség, végzettség).

A gyors és eredményes  tájékozódás, a zökkenőmentes bejelentési és engedélyezési folyamatok, az intézmények megfelelő működtetése és a szigorú hatósági ellenőrzésekre való felkészülés érdekében szeretettel várjuk szolgáltatásainkkal az érdeklődőket az ország minden területéről.

 

Kormos Mónika
felnőttképzési tanácsadó és szakértő
a TUDÁSPONT Kft. ügyvezetője és egyéni vállalkozó

Nagy Katalin
felnőttképzési tanácsadó, irodavezető
egyéni vállalkozó, a TUDÁSPONT Kft. alvállalkozója

 
Megjegyzés: A honlapon megjelenő tartalmak kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, nem minősülnek jogi tanácsadásnak. Mindazonáltal a jogalkotói, hatósági, szakmai iránymutatásokat folyamatosan követve igyekszünk közérthetően megfogalmazni a legfontosabb tudnivalókat. A jogszabályok teljes körű kihirdetése előtt, majd ezt követően is az első időszakban értelmezésünk változhat, ez esetben korrigáljuk a honlap tartalmát.

Notes

 • A felnőttképzés átalakul!

  2020.01.01-től új szakképzési törvény és nagymértékben módosított felnőttképzési törvény hatályos. Kihirdették az új rendszerrészleteit szabályozó végrehajtási rendeleteket is!

  A 2022.12.31-ig tartó átmeneti időszak sok nehézséget tartogat.

  A folyamatos tájékozódás érdekében ajánljuk TUDÁSPONT szakmai napjainkat, Felnőttképzési szakember és munkatárs képzésünket és a Felnőttképzési Figyelő szolgáltatásait.

  www.fefi.hu

A felnőttképzéshez kapcsolódó hatósági feladatokat a Pest Megyei Kormányhivatal (PMKH) látja el országosan.