Iskolarendszeren kívüli képzéseket folytató intézmények támogatása a felnőttképzési engedély megszerzésében és a jogszerű működésben

A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Fktv.) és végrehajtási rendeletei új alapokra helyezték az iskolarendszeren kívüli képzések szabályozását.  A felnőttképzési akkreditáció (programakkreditáció és intézményakkreditáció) helyett új fogalom született: a felnőttképzési engedély. Megváltozott a szabályozási rendszer és számos új fogalom is bevezetésre került – pl. képzési körök, programkövetelmények, vagyoni biztosíték stb.

Az Fktv. hatályba lépése előtt kivétel nélkül minden iskolarendszeren kívüli képzést a korábban hatályos felnőttképzési törvény (2001. évi CI. törvény) szerint kellett folytatni. Pl. minden képzés esetében kellett felnőttképzési szerződést kötni, haladási naplót vezetni stb. Kötelező volt ezt és számos egyéb előírást is betartani a hobbitanfolyamokon, az OKJ-s képzéseken, a nyelvi képzéseken, az autósiskolák tanfolyamain,  az akkreditált pedagógus-továbbképzéseken és még sorolhatnánk.

Egy adott képzésre a programakkreditáció, illetve a teljes intézményre az intézményakkreditáció megszerzése már külön minőségbiztosítást jelentett és ezeket az eljárásokat az intézmény saját elhatározásából kezdeményezhette pl. pályázati források felhasználhatósága és/vagy ÁFA-mentesség (programakkreditáció) és/vagy minőségbiztosítás érdekében.

A 2013. szeptemberétől életbelépő új szabályozási rendszer szerint

 • OKJ-s képzéseket kizárólag a hatályos felnőttképzési törvény szerint megszerzett un. engedély birtokában lehet folytatni
 • az egyéb szakmai, nyelvi, vagy az „egyéb” képzések (lásd képzési körök) nem „engedélykötelesek”, de a képzési programok nagyon szigorú előírásoknak való megfelelése esetén engedélyeztethetők (pl. pályázati finanszírozhatóság és/vagy ÁFA-mentesség és/vagy minőségbiztosítás érdekében)
 • számos képzés kikerült a felnőttképzési törvény hatálya alól (pl. a hatósági képzések, a pedagógus továbbképzések stb.) –  ezekre most már “csak” egyéb jogszabályok vonatkoznak

Egy képző intézmény jelenleg (akár párhuzamosan is) folytathat

 • a felnőttképzési törvény szerint engedélyezett képzéseket
 • egyéb jogszabályok által szabályozott képzéseket
 • szabad szolgáltatásnyújtásként, csak a fogyasztóvédelem előírásai szerinti képzéseket szigorú dokumentálási kötelezettség nélkül (az OSAP statisztikai adatszolgáltatást azonban kötelező teljesíteni az ilyen képzéseknél is)

A felnőttképzési törvény szerinti engedélyeztetésről általában

 • Engedélyt csak adott képzésre, képzésekre lehet szerezni (ezzel együtt az első engedélyeztetési eljárás során az intézmény is kap egy nyilvántartási számot).
 • Először az intézménynek meg kell határoznia, pontosan milyen képzés(eke)t szeretne engedélyeztetni, az(oka)t be kell sorolni a megfelelő képzési kör(ök)be. Minden további feladat, a várható költség ettől függ.
 • Egy eljárásban több képzésre – akár több képzési körben is – kérhető engedély.
 • Engedélyeztetési eljárásokat különböző képzésekre folyamatosan lehet kezdeményezni bizonyos szabályok betartásával.
 • Az engedélyezési eljárás során a hatóságnak a fizetendő díj – képzési köröktől és képzések számától függően –  tízezrestől milliós nagyságrendűig is terjedhet.
 • Megfelelő tervezéssel – több képzés több megfelelő eljárásban történő engedélyeztetésével – a költséghatékonyság nagymértékben növelhető.
 • Az intézmény típusától, képzési köröktől, képzésektől, a korábban már megszerzett engedélyektől függően az engedélyeztetési eljárások lehetnek egyszerűek és igen összetettek is. A hatósági ellenőrzéseken azonban az “A”, “B” és “C” képzési körökben nincs különbség a “könnyen” és a “nehezen” megszerzett engedély birtokában folytatott képzések vizsgálata között. A szankciók azonos mértékűek, a bírság szabálysértés esetén milliós nagyságrendű is lehet.
 • A “B” képzési körben külön nehézséget okoz, hogy ha még nincs központi szakmai programkövetelmény az engedélyeztetni kívánt képzéshez (az OKJ-s és nyelvi képzésekhez hasonlóan itt is csak központilag előírt tartalom alapján lehet képzési programot készíteni), akkor engedélyeztetés előtt meg kell kísérelni egy új, megfelelő szakmai programkövetelmény kidolgozását és jóváhagyatását a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarán keresztül. Ha ez nem sikerül, az adott képzést sem lehet engedélyeztetni.
 • A csak “D” képzési körben folytatott eljárás jóval egyszerűbb és olcsóbb a többi képzési körhöz képest, ugyanakkor a képzési program elkészítése külön kihívást is jelenthet, hiszen itt nincsenek központilag előírt tartalmi elemek. A csak “D” képzési körben folytatott engedélyezett képzések esetén a működtetés során is kevesebb kötelezettségnek kell megfelelni, de számos előírás és szankció megegyezik más képzési körökkel, szabálysértés esetén a bírság mértéke itt is milliós nagyságrendű lehet.
 • Adott képzésre vonatkozó engedély visszavonásig érvényes, nem kell megújítani, “csak” a szigorú hatósági ellenőrzések során – lehetőleg bírság nélkül – “megtartani”.

A szabályozási rendszer igen bonyolult és szerteágazó, ezért a képző intézményeknek leghatékonyabban egyedileg tudunk segíteni a lehetőségeik feltérképezésében és az elvárásokhoz való alkalmazkodásban.

A megfelelő tájékozódás, a zökkenőmentes engedélyeztetési folyamat, a várható eljárási díjak minimalizálása, az engedélyezett intézmény megfelelő működtetésére és a szigorú hatósági ellenőrzésekre való felkészülés érdekében szeretettel várjuk szolgáltatásainkkal és képzéseinkkel az érdeklődőket az ország minden területéről.

Tudáspont Kft.

Felnőttképzési munkatárs képzés indul 2015.09.24-én.

Jelentkezési határidő: 2015.09.15.

Ajánljuk szakmai vezetőknek, képzésszervezőknek, minden felnőttképzésben dolgozónak.

Részletek...

Notes

 • Jogszabályváltozás!

  2015.06.12-től, 2015.09.01-től és 2016.01.01-től módosul a felnőttképzési törvény.
  A végrehajtási rendeletek módosítása is várható.

Figyelem!

Amennyiben az engedélyezett intézménynek a hatóság által nyilvántartott adataiban változás következik be, azt 15 napon belül be kell jelenteni, különben jelentős bírságot szabnak ki. (A szakmai vezető személyének változását nem kell bejelenteni).