KÜLSŐ ÉRTÉKELÉS

Az A, B, C képzési körökben felnőttképzési engedéllyel rendelkező intézményeknek kétévenként kötelező. Jelenleg az érintett intézmények többségének 2018.12.31-ig esedékes!

További információk és ajánlatkérés...

TUDÁSPONT LOGÓ

Felnőttképzési engedélyszám:

 E-001484/2016

Általános információk a felnőttképzési engedélyről


A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Fktv.) és végrehajtási rendeletei új alapokra helyezték a felnőttképzés szabályozását.  A felnőttképzési akkreditáció (programakkreditáció és intézményakkreditáció) helyett új megnevezés született: a felnőttképzési engedély. Számos egyéb új fogalom is bevezetésre került: pl. képzési körök, programkövetelmények, vagyoni biztosíték stb.

A 2013. szeptemberétől érvényes szabályozási rendszer szerint

 • OKJ-s képzéseket kizárólag a hatályos felnőttképzési törvény szerint megszerzett engedély birtokában lehet hirdetni és folytatni.
 • A támogatott külső képzéseket kötelező engedélyeztetni.
 • A nem támogatott “egyéb szakmai”, nyelvi, vagy „egyéb” képzések (lásd képzési körök) nem „engedélykötelesek”, de engedélyeztethetők (pl. ÁFA-mentesség, minőségbiztosítás érdekében).
 • Számos, egyéb jogszabály hatálya alá tartozó képzés kikerült a felnőttképzési törvény hatálya alól (pl. a hatósági jellegű képzések, az akkreditált pedagógus továbbképzések stb.) –  ezekre most már “csak” egyéb jogszabályok vonatkoznak.
 • Új elem: a nem OKJ-s, nem támogatott és egyéb jogszabály által sem szabályozott képzéseket lehet szabad szolgáltatásnyújtásként is folytatni. Ezeket szabadpiaci képzéseknek is nevezzük, melyekre csak a fogyasztóvédelem előírásai vonatkoznak, nincsenek szigorú dokumentálási kötelezettségek sem (az OSAP statisztikai adatszolgáltatást azonban kötelező teljesíteni az ilyen képzéseknél is).

Egy képző intézmény jelenleg (akár párhuzamosan is) folytathat

 • A felnőttképzési törvény szerint engedélyezett képzéseket (felnőttképzést).
 • Egyéb jogszabályok által szabályozott képzéseket.
 • Szabadpiaci képzéseket.

A felnőttképzési törvény szerinti engedélyeztetésről általában

 • Engedélyt csak adott képzésre, képzésekre lehet szerezni (ezzel együtt az első engedélyeztetési eljárás során az intézmény is kap egy nyilvántartási számot).
 • Először az intézménynek meg kell határoznia, pontosan milyen képzés(eke)t szeretne engedélyeztetni, az(oka)t be kell sorolni a megfelelő képzési kör(ök)be. Minden további feladat, a várható költség ettől függ.
 • Egy eljárásban több képzésre – akár több képzési körben is – kérhető engedély.
 • Engedélyeztetési eljárásokat különböző képzésekre folyamatosan lehet kezdeményezni.
 • Az engedélyezési eljárás során a hatóságnak a fizetendő díj – az engedélyezendő képzések számától függően –  tízezrestől milliós nagyságrendűig is terjedhet, de megfelelő tervezéssel – több képzés több megfelelő eljárásban történő engedélyeztetésével – a költséghatékonyság nagymértékben növelhető.
 • Az intézmény típusától, képzési köröktől, képzésektől, a korábban már megszerzett engedélyektől függően az engedélyeztetési eljárások lehetnek egyszerűek és igen összetettek is.
 • Az OKJ-s (“A” képzési kör) és nyelvi (“C” képzési kör) képzéseken kívül eső képzési koncepció a jelenlegi rendszerben nem feltétlenül engedélyeztethető. (Elképzelhető, hogy nem illik bele sem a “B”, sem a “D” képzési körbe.)
 • Adott képzésre vonatkozó engedély visszavonásig érvényes, nem kell megújítani, “csak” a hatósági ellenőrzések során – lehetőleg bírság nélkül – “megtartani”.

A felnőttképzési engedéllyel rendelkező képző intézmények működéséről általában

 • A jogszerű működés számos előírás betartását jelenti.
 • Az “A” és/vagy “B” és/vagy “C” képzési körben engedéllyel rendelkező intézményeknek kétévente el kell végeztetniük a minőségbiztosítási rendszer szerinti működés külső értékelését.
 • Az engedéllyel rendelkező intézmények jogszerű működését a szigorú hatósági ellenőrzéseken vizsgálják. (Az első hatósági ellenőrzésre az első engedély kiadását követő második naptári év dec. 31. napjáig kerül sor.)

A szabályozási rendszer igen bonyolult és szerteágazó, ezért a képző intézményeknek leghatékonyabban egyedileg tudunk segíteni a lehetőségeik feltérképezésében és az elvárásokhoz való alkalmazkodásban.

A megfelelő tájékozódás, a zökkenőmentes engedélyeztetési folyamat, a várható eljárási díjak minimalizálása, az engedélyezett intézmény megfelelő működtetésére és a szigorú hatósági ellenőrzésekre való felkészülés érdekében szeretettel várjuk szolgáltatásainkkal és képzéseinkkel az érdeklődőket az ország minden területéről.

Tudáspont Kft.

Felnőttképzési szakember és munkatárs képzés indul Budapesten 2019. nov. 7-én!

Ajánljuk szakmai vezetőknek, képzésszervezőknek, minden felnőttképzésben dolgozónak.

Részletek...

Notes

 • Változások a felnőttképzésben!

  2019. őszén jelennek meg előreláthatóan az új jogszabályok. Hatályba lépésük azonban csak később várható.
  Gyökeres változások lesznek az OKJ területén!
  A folyamatos tájékozódás érdekében ajánljuk a Felnőttképzési Figyelő
  szolgáltatásait.

  www.fefi.hu

2017. január 1-től a felnőttképzési engedélyhez kapcsolódó hatósági feladatokat a Pest Megyei Kormányhivatal (PMKH) látja el országosan.

Fontos linkek

Felnőttképzési tevékenység engedélyezése

 • Tájékoztató - engedélyezés
 • Árbevétel jelentés
 • Adatváltozás bejelentése
 • Tájékoztató - nyelvi programkövetelmények
 • Engedélyezési eljárások indítása, módosított képzési programok feltöltése: https://felnottkepzesiengedely.munka.hu

Adatszolgáltatás

 • FIR
 • OSAP

Letölthető anyagok, formanyomtatványok

 • Bejelentés a felnőttképzésből 2016. évben származó árbevételről
 • EUROPASS igénylőlap
 • Hozzáférés igénylése online felülethez (engedélyezés, FIR, PREFER)
 • Javaslat nyelvi programkövetelmények nyilvántartásba vételéhez
 • Képzési program
 • Kérelem adatváltozás átvezetése iránt
 • Engedéllyel rendelkező képző intézmények érvényes és törölt programjainak nyilvántartása
 • Felnőttképzési nyelvi programkövetelmények nyilvántartása ("C" képzési kör)
 • Felnőttképzési nyelvi programkövetelmények összehasonlító táblázata ("C" képzési kör)
 • Ajánlási lista - a képzési programok minősítésére felkérhető szakértők listája

Amit az ellenőrző szakértők látnak az intézményről (belépés a FIR hozzáféréssel, nyilvántartott adatok, képzési programok, csoportok)

Szakmai vizsgák éves átlagos vizsgaeredménye

Szakképzési dokumentumok - "A" képzési kör

 • Országos képzési jegyzék (OKJ)
 • Szakmai és vizsgakövetelmények (SZVK-K)
 • Szakképzési kerettantervek

Szakmai programkövetelmények nyilvántartása - "B" képzési kör

GYIK (hatóság)