Home » A Felnőttképzési szakember és munkatárs képzés tematikája

Felnőttképzési szakember és munkatárs képzés indul Budapesten 2020. március 5-én!

Ajánljuk szakmai vezetőknek, képzésszervezőknek, minden felnőttképzésben dolgozónak.

Részletek...

KÜLSŐ ÉRTÉKELÉS

Az A, B, C képzési körökben 2020.01.01. előtt felnőttképzési engedélyt szerzett intézményeknek kétévenként kötelező. Annak ellenére, hogy átalakul a felnőttképzés, az átmeneti rendelkezések miatt az érintett intézmények többségének 2020-ban továbbra is esedékes az előző rendszer szerinti ("régi típusú") külső értékelés!

További információk és ajánlatkérés...

A TUDÁSPONT Kft-nek jelenleg is érvényes, de a 2020.01.01. előtti szabályozási rendszer szerinti felnőttképzési engedélyszáma: E-001484/2016

A TUDÁSPONT Kft-nek jelenleg is folytatható, de a 2020.01.01. előtti szabályozási rendszer szerint engedélyezett képzései

A Felnőttképzési szakember és munkatárs képzés tematikája


A képzés óraszáma: 90 óra, melyből 48 óra kontaktóra, 42 óra ajánlott az önálló felkészülésre.
6 képzési nap (heti egy alkalommal 8 tanóra).


Képzésünkön a 2020.01.01-től életbe lépett és az előző, az átmeneti rendelkezések miatt még hosszabb ideig érvényes szabályozási rendszert párhuzamosan tekintjük át a részletekben is elmélyülve, nagy hangsúlyt helyezve a különbségekre. Az új rendszerre vonatkozó jogszabályok teljes körű kihirdetése után az alábbi, még az előző rendszerre vonatkozó tematikát módosítjuk.


1. hét

BEVEZETÉS, A FELNŐTTKÉPZÉS HELYE AZ ISKOLARENDSZEREN KÍVÜLI KÉPZÉSEK KÖRÉBEN

A FELNŐTTKÉPZÉSI SZABÁLYOZÁSI RENDSZER ÁTTEKINTÉSE NAGY VONALAKBAN

FELNŐTTKÉPZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYOK, ELTÉRÉSEK KÉPZÉSI KÖRÖNKÉNT

SZAKMAI ÉS NYELVI PROGRAMKÖVETELMÉNYEK

AZ ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSOK TÍPUSAI, AZ IGAZGATÁSI SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK

Óraszám: 8 kontaktóra, ajánlott önálló felkészülési idő: 8 óra

Számonkérés: következő képzési alkalommal írásbeli teszt


2. hét:

Írásbeli teszt, azonnali kiértékelés

AZ ENGEDÉLYEZTETÉSI ELJÁRÁSOKRÓL, AZ ENGEDÉLYEZETT KÉPZÉST FOLYTATÓ INTÉZMÉNY KÖTELEZETTSÉGEIRŐL RÉSZLETESEBBEN

 • FIR HOZZÁFÉRÉS, AZ ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSOKHOZ ÉS A FIR ADATSZOLGÁLTATÁSHOZ HASZNÁLANDÓ ONLINE FELÜLETEK
 • SZEMÉLYI FELTÉTELEK
 • TÁRGYI FELTÉTELEK
 • HATÓSÁGNAK FIZETENDŐ DÍJAK
 • VAGYONI BIZTOSÍTÉK (“D” KÉPZÉSI KÖRBEN NEM ELŐÍRÁS)
 • MINŐSÉGCÉLOK (“D” KÉPZÉSI KÖRBEN NEM ELŐÍRÁS)
 • AZ ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSOK HELYSZÍNI SZEMLÉJE
 • ESETLEGES ADATVÁLTOZÁS BEJELENTÉSE (INTÉZMÉNY ADATAI)
 • SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE
 • TÁJÉKOZTATÁS, HIRDETÉSEK
 • ELŐZETES TUDÁSMÉRÉS, FELNŐTTKÉPZÉST KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK
 • KÜLSŐ ÉRTÉKELÉS

Óraszám: 8 kontaktóra, ajánlott önálló felkészülési idő: 8 óra

Számonkérés: következő képzési alkalommal írásbeli teszt


3. hét:

Írásbeli teszt, azonnali kiértékelés

KÉPZÉSI PROGRAMOK

 • AZ FKTV. ÉS EGYÉB JOGSZABÁLYOK ELŐÍRÁSAI A KÉPZÉSI PROGRAMOKRA, KÉPZÉSI KÖR-SPECIFIKUS IRÁNYELVEK
 • KÉPZÉSI FORMÁK
 • A KÉPZÉSI PROGRAMOK KÉSZÍTÉSE
 • A KÉPZÉSI PROGRAMOK ELŐZETES SZAKÉRTŐI MINŐSÍTÉSE
 • KÉPZÉSI PROGRAMOKKAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉG
 • KÉPZÉSI PROGRAMOK MÓDOSÍTÁSA
 • KÉPZÉSI PROGRAMOK, PROGRAMVARIÁNSOK BELSŐ NYILVÁNTARTÁSA

MELLÉKLET

 • MINTA KÉPZÉSI PROGRAM A „D” KÉPZÉSI KÖRBEN (ECDL KÉPZÉS)

Óraszám: 8 kontaktóra, ajánlott önálló felkészülési idő: 8 óra

Számonkérés: következő képzési alkalommal írásbeli teszt


4. hét

Írásbeli teszt, azonnali kiértékelés

ÓRATERV ÉS RÉSZLETES ÜTEMTERV KÉSZÍTÉSE, FIR ADATSZOLGÁLTATÁS

 • ÓRATERV ÉS RÉSZLETES ÜTEMTERV
 • PÉLDÁK ÓRATERVEKRE ÉS RÉSZLETES ÜTEMTERVEKRE, AZ ÜTEMTERV FIR-BE TÖRTÉNŐ LEJELENTÉSÉRE
 • AZ ÜTEMEZÉSEN KÍVÜLI EGYÉB ADATOK A FIR-BE TÖRTÉNŐ LEJELENTÉSKOR A KÉPZÉS INDÍTÁSA ELŐTT
 • ADATOK MÓDOSÍTÁSA A FIR-BEN
 • FIR-BE JELENTENDŐ ADATOK A KÉPZÉS ZÁRÁSA UTÁN
 • TANÓRÁK IDŐTARTAMA A FELNŐTTKÉPZÉSBEN

KÉPZÉSI CSOPORTOK DOKUMENTÁLÁSA, RÉSZTVEVŐI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS, OSAP STATISZTIKAI ADATSZOLGÁLTATÁS

 • A FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS
 • ELÁLLÁSI JOG, BÁNATPÉNZ
 • RÉSZTVEVŐK NYILVÁNTARTOTT ÉS KEZELT ADATAI
 • ADATKEZELÉSRE VONATKOZÓ EGYÉB JOGSZABÁLY
 • KÉPZÉSI CSOPORT DOKUMENTÁLÁSA (AZ FKTV. ÉRTELMÉBEN AZ ELSŐDLEGES ELŐÍRÁSOK)
 • KÉPZÉSI CSOPORT DOKUMENTÁLÁSA (AZ FKTV. FŐ VÉGREHAJTÁSI RENDELETE SZERINTI TOVÁBBI ELŐÍRÁSOK)
 • RÉSZTVEVŐI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS
 • OSAP
 • EGYÉB MEGÁLLAPÍTÁSOK, ÁLTALÁNOS TAPASZTALATOK, NEHÉZSÉGEK
 • BEKAPCSOLÓDÁS FOLYAMATBAN LÉVŐ KÉPZÉSBE
 • ÖNÁLLÓ FELKÉSZÜLÉSSEL KOMBINÁLT KÉPZÉSEK DOKUMENTÁLÁSA
 • AZ OKJ-S GYAKORLATI KÉPZÉSEKRŐL
 • TÁMOGATOTT KÉPZÉSEKRE TOVÁBBI ELŐÍRÁSOK

MELLÉKLETEK

 • RÉSZLETES ÜTEMTERV MINTA – OKJ – GYAKORLÓ KOZMETIKUS
 • KÉPZÉSDOKUMENTÁCIÓ MINTA AZ „A” KÉPZÉSI KÖRBEN
 • KÉPZÉSDOKUMENTÁCIÓ MINTA A „B” KÉPZÉSI KÖRBEN 
 • KÉPZÉSDOKUMENTÁCIÓ MINTA A „C” KÉPZÉSI KÖRBEN
 • KÉPZÉSDOKUMENTÁCIÓ MINTA A „D” KÉPZÉSI KÖRBEN

Óraszám: 8 kontaktóra, ajánlott önálló felkészülési idő: 10 óra

Számonkérés: következő képzési alkalommal írásbeli teszt


5. hét

Írásbeli teszt, azonnali kiértékelés

A MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI RENDSZER („D” KÉPZÉSI KÖRBEN NEM ELŐÍRÁS)

 • ÁTTEKINTÉS
 • MIÉRT EJTSÜNK SZÓT A MINŐSÉGCÉLOKRÓL IS A MIR-BEN?
 • MI A KÜLÖNBSÉG A MINŐSÉGCÉLOK ÉS AZ INDIKÁTOROK KÖZÖTT?
 • OKTATÓI MINŐSÍTÉSI RENDSZER
 • A MIR MŰKÖDTETÉSE, KÜLSŐ ÉRTÉKELÉS

A HATÓSÁGI ELLENŐRZÉS (minden képzési körre)

MELLÉKLETEK

 • MINŐSÉGCÉLOKRA FORMANYOMTATVÁNYOK
 • PÉLDÁK INDIKÁTOROKRA
 • ELLENŐRZÉSI JEGYZŐKÖNYV JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOKKAL

Óraszám: 8 kontaktóra, ajánlott önálló felkészülési idő: 8 óra

Számonkérés: következő képzési alkalommal írásbeli teszt


6. hét

Írásbeli teszt, azonnali kiértékelés

BELSŐ KÉPZÉSEK

A FELNŐTTKÉPZÉSI SZAKÉRTŐI SZAKTERÜLETEK

SZABADPIACI KÉPZÉSEK

CSOPORTOS TRÉNINGGYAKORLATOK

KONZULTÁCIÓ, AKTUÁLIS TUDNIVALÓK

A FELNŐTTKÉPZÉSI FIGYELŐ SZOLGÁLTATÁSAI – fél éves ingyenes hozzáférés kisorsolása

A KÉPZÉS ZÁRÁSA, TANÚSÍTVÁNYOK ÁTADÁSA

RÉSZTVEVŐI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS

Óraszám: 8 kontaktóra


 

 

Notes

 • A felnőttképzés átalakul!

  2020.01.01-től új szakképzési törvény és nagymértékben módosított felnőttképzési törvény hatályos. 2020. febr. 7-én kihirdették az új rendszerrészleteit szabályozó végrehajtási rendeleteket is!

  A 2022.12.31-ig tartó átmeneti időszak sok nehézséget tartogat.

  A folyamatos tájékozódás érdekében ajánljuk TUDÁSPONT szakmai napjainkat és a Felnőttképzési Figyelő szolgáltatásait.

  www.fefi.hu

Jelenleg a felnőttképzéshez kapcsolódó hatósági feladatokat a Pest Megyei Kormányhivatal (PMKH) látja el országosan.