Home » A Felnőttképzési szakember és munkatárs képzés tematikája

A TUDÁSPONT Kft. felnőttképzési nyilvántartási száma: B/2022/001242, felnőttképzési engedélyszáma: E/2022/000104

Kormos Mónika Márta ev. felnőttképzési nyilvántartási száma: B/2020/000213

A Felnőttképzési szakember és munkatárs képzés tematikája


A képzés óraszáma: 88 óra, melyből 48 óra kontaktóra, 40 óra ajánlott az önálló felkészülésre.
6 képzési nap (heti egy alkalommal 8 tanóra).


Képzésünkön a 2020.01.01-től életbe lépett új felnőttképzési-szakképzési szabályozási rendszert tekintjük át a részletekben is elmélyülve, NAGY HANGSÚLYT HELYEZVE A HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSRE.


„RÉGI” jelentése a képzés tartamában: A 2019.12.31-én hatályos jogszabályok által meghatározott szabályozási rendszer (a 2022.12.31-ig tartó átmeneti időszakban még alkalmazandó volt bizonyos tekintetben)

„ÚJ” jelentése a képzés tartamában: A 2020.01.01-től hatályos szabályozási rendszer (a 2022.12.31-ig tartó átmeneti időszakban fokozatosan került bevezetésre)


Előző lezárult tanfolyamunk tematikája és a segédanyag felépítése (a tematika és a segédanyag minden tanfolyam esetén aktualizálásra kerül)

1. hét

Bevezetés, jogszabályok, átmeneti időszak 2022.12.31-ig

 • Történeti áttekintés, bevezetés
 • Felnőttképzés helye a felnőttkori tanulási lehetőségek között
 • Milyen képzések, szolgáltatások tartoznak az Fktv. hatálya alá és melyek nem? (jogszabályi kivételek és kivételek saját felelősségre minisztériumi iránymutatás alapján)
 • A szakképzés és a felnőttképzés egymáshoz való viszonya az „új” rendszerben részletesebben
 • A legnagyobb újdonságok az „új” rendszerben
 • A bejelentés és az engedély megadása iránti kérelem (a bejelentéses nyilvántartási szám és az engedélyszám megszerzésének folyamata)
 • A bejelentés és az engedély alapján történő működés rövid összefoglaló összehasonlítása
 • Központi tartalmi előírások az „új” rendszerben – még egyszer
 • A jogszabályokról általában
 • Fontos, felnőttképzéshez kapcsolódó jogszabályok az „ÚJ” rendszerben
 • A “régi” és az “új” rendszer párhuzamos működtetése az átmeneti időszakban
 • Szavak, kifejezések, analógiák a „régi” és az „új” rendszerben
 • A „régi” rendszer kivezetéséhez kapcsolódó fontosabb dátumok
 • ÁFA a „régi” és az „új” rendszerben
 • A TAO tv. és a felnőttképzés
 • Jogszabályokhoz kapcsolódó esettanulmány az „új” rendszerben
 • Fontos szervezetek, hivatalok

Mellékletek

 • A felnőttképzési törvény és végrehajtási rendelete egybeszerkesztve, utolsó változások korrektúrával, „élő” tartalomjegyzékkel
 • Az új szakképzésről szóló törvény és végrehajtási rendelete egybeszerkesztve, az IKK oldaláról
 • Szakmajegyzék részszakmákkal
 • ITM „példatár” – képzés vagy nem képzés?

Óraszám: 8 kontaktóra, ajánlott önálló felkészülési idő: 8 óra

Számonkérés: következő képzési alkalommal teszt


2. hét:

Teszt, azonnali kiértékelés

A szabályozási rendszer részletesen, kivéve a további napok nagy témái

 • A felsőoktatáson, köznevelésen kívüli felnőttkori tanulás és az iskolarendszeren/szakképző intézményen kívüli szakképzés lehetséges színterei a „régi” és az „új” szabályozási rendszerben – ismétlés
 • Felnőttképzési tevékenység végzéséhez jogosultság megszerzése, teendők a működés során – rövid áttekintés
 • A szabályozási rendszer részletesen az Fktv. előírásai szerinti sorrendben (nagy témák külön képzési napokra tervezve)
 • A szakmai vezető (az engedély megadásához és az engedély alapján történő működéshez szükséges)
 • Tárgyi feltételek
 • A vagyoni biztosíték (az engedély megadásához és az engedély alapján történő működéshez szükséges)

Óraszám: 8 kontaktóra, ajánlott önálló felkészülési idő: 8 óra

Számonkérés: következő képzési alkalommal teszt


3. hét:

Teszt, azonnali kiértékelés

Képzési programok – csak az engedély alapján folyó képzések esetén előírás

 • A „képzési programok” témakör összehasonlítása a „régi” és az „új” rendszer mentén, az Fktv. alapján
 • Képzési programokhoz is kapcsolódó fogalmak – ismétlés
 • Jogszabályi előírások teljes összefoglalása a képzési programokra az „új” rendszerben
 • A részszakmák központi tartalmi szabályozói az alapszakmák képzési és kimeneti követelményei (KKK-i) és programtantervei (PTT-i) az „új” rendszerben
 • A szakmai képzések központi szabályozói a programkövetelmények (PK-k) az „új” rendszerben
 • Összefoglaló a képzési programokról az „új” rendszerben
 • A képzési programok tartalmi elemeiről részletesebben
 • Távoktatás
 • Képzési programok nyilvántartása
 • A képzési programok előzetes szakértői minősítése az „új” rendszerben

Mellékletek

 • Képzési program minta egyéb (nem belső és nem hatósági) támogatott képzéshez
 • Képzési program minta szakmai képzéshez
 • Szakmai program minta részszakmához
 • Segédlet részszakma belső óraszámainak megállapításához

Óraszám: 8 kontaktóra, ajánlott önálló felkészülési idő: 8 óra

Számonkérés: következő képzési alkalommal teszt


4. hét

Teszt, azonnali kiértékelés

Képzési csoportok dokumentálása, adatszolgáltatás, határidők, támogatott képzések, előzetes tudásmérés

 • Képzés tervezése
 • Képzés indítása a gyakorlatban
 • Képzési csoportok dokumentálása az „új” rendszerben engedély alapján folyó képzések esetén
 • Felnőttképzési szerződés az új rendszerben – bejelentés és engedély alapján folyó képzések esetén is
 • Tanúsítvány az „új” rendszerben – bejelentés és engedély alapján folyó képzések esetén is
 • Résztvevői elégedettségmérés az „új” rendszerben – bejelentés és engedély alapján folyó képzések esetén is
 • Bemeneti kompetenciamérés, előzetes tudásmérés, az előzetesen megszerzett tudás beszámítása az „új” rendszerben engedély alapján folyó képzések esetén
 • Adatszolgáltatás (FAR) az „új” rendszerben
 • Támogatott képzésekhez kapcsolódó külön előírások az „új” rendszerben
 • Határidők a „régi” és az „új” rendszerben
 • Bekapcsolódás folyamatban lévő képzésbe az „új” rendszerben
 • Önálló felkészüléssel kombinált képzések dokumentálása az „új” rendszerben
 • Egyéb (jelentkezési lap, nehézségek az oktatókkal, naplóval kapcsolatos gyakorlati tudnivalók, „összeültetés”) az „új” rendszerben
 • Jelenlegi néhány tisztázandó kérdésünk (FAR, tanúsítvány)

Melléklet

 • Képzésdokumentáció minta szakmai képzésre

Óraszám: 8 kontaktóra, ajánlott önálló felkészülési idő: 10 óra

Számonkérés: következő képzési alkalommal teszt


5. hét

Teszt, azonnali kiértékelés

Minőségirányítási rendszer (csak az engedély alapján folyó képzések esetén előírás, külső értékelés (csak az engedély alapján folyó képzések esetén előírás), a hatósági ellenőrzés

 • Minőségbiztosítási/Minőségirányítási rendszer (MIR „régi” és MIR „új”)
 • Külső értékelés („régi” és „új”)
 • Hatósági ellenőrzés („új”)

Mellékletek

 • Tudáspont MIR helyi „FAR” és oktatók minősítése „új” – MINTA
 • Tudáspont MIR indikátorok „új” – MINTA
 • Az „új” típusú hatósági ellenőrzési jegyzőkönyv
 • Ellenőrzés, jogkövetkezmények – jogszabályrészlet

Óraszám: 8 kontaktóra, ajánlott önálló felkészülési idő: 8 óra

Számonkérés: következő képzési alkalommal teszt


6. hét

Teszt, azonnali kiértékelés

Egyéb fontos

 • Akkreditált vizsgaközpontok
 • Elektronikus aláírás
  • Képzési program aláírása
  • Elektronikus úton átadott tanúsítvány aláírása
  • Résztvevők aláírása a jelenléti ívre, az oktató aláírása a naplóban
  • Felnőttképzési szerződés
  • Javaslat tanúsítványhoz megfelelő aláírásra
 • Képzési hitel
 • Belső képzések
 • Hatósági képzések
 • Szakértők a felnőttképzésben
 • Általános fogyasztóvédelmi előírások
 • Gyerekek (kiskorúak) képzése
 • Felnőttképzési Figyelő

Melléklet

 • Szakmai gyakorlat igazolás minta felnőttképzési szakértői bejelentéshez

A KÉPZÉS ZÁRÁSA

Óraszám: 8 kontaktóra

A résztvevő kérésére Tanúsítványt állítunk ki a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerből számára, ha a számonkérő teszteket összességében átlagosan legalább 60%-os eredménnyel töltötte ki.


Felnőttképzési szakember és munkatárs képzés (TUDÁSPONT Kft., B/2022/001242)
2023. május 10 - június 14-ig ONLINE
6 szerdai nap 9.00-16.00, a képzési napok felvételről utólag is megtekinthetők elfoglaltság esetén
Részletek
Jelentkezés

Notes

 • Aktualitások

  2023.01.01-től jogszabályváltozások a felnőttképzésben!

  A változások a folyamatban lévő képzéseket is érintik/érinthetik!

  A gyakori változások miatt, a folyamatos tájékozódás érdekében ajánljuk TUDÁSPONT szakmai napjainkat, Felnőttképzési szakember és munkatárs képzésünket és a Felnőttképzési Figyelő szolgáltatásait.

  www.fefi.hu