Home » Vagyoni biztosíték

KÜLSŐ ÉRTÉKELÉS

Az A, B, C képzési körökben 2020.01.01. előtt felnőttképzési engedélyt szerzett intézményeknek kétévenként kötelező. Annak ellenére, hogy átalakul a felnőttképzés, az átmeneti rendelkezések miatt az érintett intézmények többségének 2020-ban továbbra is esedékes az előző rendszer szerinti ("régi típusú") külső értékelés!

További információk és ajánlatkérés...

A TUDÁSPONT Kft-nek jelenleg is érvényes, de a 2020.01.01. előtti szabályozási rendszer szerinti felnőttképzési engedélyszáma: E-001484/2016

A TUDÁSPONT Kft-nek jelenleg is folytatható, de a 2020.01.01. előtti szabályozási rendszer szerint engedélyezett képzései

Vagyoni biztosíték

A “régi”, 2020.01.01. előtti, de 2022.12.31-ig részben még érvényes felnőttképzési szabályozás szerint.


“A”, “B” és “C” képzési körök esetében releváns.


A vagyoni biztosíték célja:

Ha az engedélyezett képzés valamilyen okból ellehetetlenül, az intézménynek a résztvevők kártalanítására legyen anyagi fedezete.

Mértéke:

Az előző üzleti évben a felnőttképzésből (tehát csak az engedélyezett képzésekből!) származó nettó árbevétel 2%-a, de legalább 500.000 Ft.

Formája lehet:

 • hitelintézetnél pénzbeli letét (min. 500.000 Ft)
 • biztosítási szerződés vagyis kötvény (pl. Generali Biztosító Zrt. – min. 500.000 Ft esetén évi 45.000-60.000 Ft)

A vagyoni biztosítékra kötött szerződés tartalma:

Csak a jogszabályi előírásoknak megfelelő szerződés fogadható el.

Árbevétel jelentés a hatóságnak:

Az intézmény köteles minden üzleti év fordulónapját követő 6. hónap 15. napjáig (vagyis általában minden év június 15-ig) a megelőző évi árbevétel összegét a hatóságnak részére bejelenteni és a szerződés másolatának beküldésével igazolni, hogy aktuálisan is rendelkezik megfelelő mértékű vagyoni biztosítékkal.

Ha nem az árbevétel évi „rendes” felülvizsgálata során módosítja az intézmény a szerződést:

Ha az intézmény bármilyen egyéb okból módosítja a szerződést, vagy újat köt (pl. másik bankot választ), akkor a szerződés megkötésétől számított 30 napon belül meg kell küldenie annak másolatát a hatóságnak.


Notes

 • A felnőttképzés átalakul!

  2020.01.01-től új szakképzési törvény és nagymértékben módosított felnőttképzési törvény hatályos. Kihirdették az új rendszerrészleteit szabályozó végrehajtási rendeleteket is!

  A 2022.12.31-ig tartó átmeneti időszak sok nehézséget tartogat.

  A folyamatos tájékozódás érdekében ajánljuk TUDÁSPONT szakmai napjainkat, Felnőttképzési szakember és munkatárs képzésünket és a Felnőttképzési Figyelő szolgáltatásait.

  www.fefi.hu

A felnőttképzéshez kapcsolódó hatósági feladatokat a Pest Megyei Kormányhivatal (PMKH) látja el országosan.