Home » A Felnőttképzési szakember és munkatárs képzés tematikája

A TUDÁSPONT Kft. felnőttképzési nyilvántartási száma a 2019.12.31-én hatályos szabályozási rendszer szerint: E-001484/2016, érvényes: 2022.12.31-ig, az engedélyezett képzések

Kormos Mónika Márta ev. felnőttképzési nyilvántartási száma: B/2020/000213

A Felnőttképzési szakember és munkatárs képzés tematikája


A képzés óraszáma: 88 óra, melyből 48 óra kontaktóra, 40 óra ajánlott az önálló felkészülésre.
6 képzési nap (heti egy alkalommal 8 tanóra).


Képzésünkön a 2020.01.01-től életbe lépett és az előző, az átmeneti rendelkezések miatt részben még 2022.12.31-ig érvényes szabályozási rendszert párhuzamosan tekintjük át a részletekben is elmélyülve, NAGY HANGSÚLYT HELYEZVE A KÜLÖNBSÉGEKRE ÉS AZ ÚJ RENDSZER ELŐÍRÁSAIRA.


„RÉGI” jelentése a képzés tartamában: A 2019.12.31-én hatályos jogszabályok által meghatározott szabályozási rendszer (a 2022.12.31-ig tartó átmeneti időszakban még alkalmazandó bizonyos tekintetben)

„ÚJ” jelentése a képzés tartamában: A 2020.01.01-től és 2020.02.15-től hatályos szabályozási rendszer (a 2022.12.31-ig tartó átmeneti időszakban fokozatosan kerül bevezetésre)


1. hét

 • Történeti áttekintés, bevezetés
 • Felnőttképzés az eddigi három különböző magyar szabályozási rendszerben
 • A szakképzés és a felnőttképzés egymáshoz való viszonya az „új” rendszerben részletesebben
 • A legnagyobb különbségek a „régi” és az „új” rendszer között
 • Központi tartalmi előírások a „régi” és az „új” rendszerben
 • A jogszabályokról általában;
 • Jogszabályok a „régi” és az „új” rendszerben
 • A “régi” és az “új” rendszer párhuzamos működtetése az átmeneti időszakban
 • Szavak, kifejezések, analógiák a „régi” és az „új” rendszerben
 • Átmeneti időszak (2020.01.01-2022.12.31) – fontos dátumok
 • ÁFA a „régi” és az „új” rendszerben
 • Jogszabályokhoz kapcsolódó esettanulmány az „új” rendszerben
 • A szakképzés és felnőttképzés jelenlegi irányítása

Óraszám: 8 kontaktóra, ajánlott önálló felkészülési idő: 8 óra

Számonkérés: következő képzési alkalommal teszt


2. hét:

Teszt, azonnali kiértékelés

 • A szabályozási rendszer részletesen („régi” és „új”), nagy témák külön képzési napokra tervezve
 • Függelékek:
  • A „régi” engedélyezési eljárások típusai, az igazgatási szolgáltatási díjak
  • A „régi” típusú engedélyezési eljárás helyszíni szemléje
  • „Régi” és „Új” típusú szakmai vezető (teljes egyezés)
  • „Régi” típusú személyi és tárgyi feltételek
   • „Régi” oktatók
   • „Régi” tárgyi feltételek – Képzési helyszínek, Ügyfélszolgálat, Adminisztrációs iroda és irattár
  • „Régi” és Új” típusú vagyoni biztosíték (nagyon hasonló, de a mértéke eltér)

Óraszám: 8 kontaktóra, ajánlott önálló felkészülési idő: 8 óra

Számonkérés: következő képzési alkalommal teszt


3. hét:

Teszt, azonnali kiértékelés

 • A „képzési programok” témakör összehasonlítása a „régi” és az „új” rendszer mentén, az Fktv. alapján
 • Képzési programok közötti különbségek a „régi” és az „új” rendszerben kategóriánként
 • Képzési formák a „régi” rendszerben, munkaformák az „új” rendszerben
 • Képzési és kimeneti követelmények az „új” rendszerben; Programkövetelmények az „új” rendszerben
 • Szakmai program az „új” rendszerben (részszakmára felkészítő szakmai oktatás esetén – OKJ utóda szakképző intézményen kívül)
 • Függelékek:
  • Irányelvek a „régi” „A” képzési körös (OKJ-s) képzési programok tartalmi kidolgozásához
  • Képzési programok nyilvántartása a „régi” és az „új” rendszerben
  • A képzési programok előzetes szakértői minősítése a „régi” rendszerben, tapasztalatok
  • A képzési programok előzetes szakértői minősítése, lefűzése az „új” rendszerben

Óraszám: 8 kontaktóra, ajánlott önálló felkészülési idő: 8 óra

Számonkérés: következő képzési alkalommal teszt


4. hét

Teszt, azonnali kiértékelés

 • Képzés tervezése; Képzés indítása a gyakorlatban; Képzési csoportok dokumentálása a „régi” és az „új” rendszerben
 • Bemeneti kompetenciamérés, előzetes tudásmérés a „régi” és az „új” rendszerben
 • Adatszolgáltatás (FIR/FAR/OSAP) a „régi” és az „új” rendszerben
 • Támogatott képzésekhez kapcsolódó külön előírások a „régi” és az „új” rendszerben;
 • Határidők a „régi” és az „új” rendszerben
 • Bekapcsolódás folyamatban lévő képzésbe a „régi” és az „új” rendszerben
 • Önálló felkészüléssel kombinált képzések dokumentálása, adatszolgáltatás a „régi” és az „új” rendszerben
 • Egyéb (jelentkezési lap, nehézségek az oktatókkal, naplóval kapcsolatos gyakorlati tudnivalók, „összeültetés”) a „régi” és az „új” rendszerben
 • Mellékletek

Óraszám: 8 kontaktóra, ajánlott önálló felkészülési idő: 10 óra

Számonkérés: következő képzési alkalommal teszt


5. hét

Teszt, azonnali kiértékelés

 • Minőségcélok a „régi” rendszerben
 • Minőségbiztosítási/Minőségirányítási rendszer (MIR „régi” és MIR „új”);
 • Minőségcélok vs. indikátorok
 • Külső értékelés („régi” és „új”);
 • Hatósági ellenőrzés („régi” és „új”)
 • Mellékletek

Óraszám: 8 kontaktóra, ajánlott önálló felkészülési idő: 8 óra

Számonkérés: következő képzési alkalommal teszt


6. hét

Teszt, azonnali kiértékelés

 • Akkreditált vizsgaközpontok az „új” rendszerben
 • Belső képzések („régi” és „új”); Szakértők a felnőttképzésben („régi” és „új”)
 • Szabadpiaci képzések 2020.09.01-ig („régi”)
 • Általános fogyasztóvédelmi előírások (a „régi” és „új” rendszerben is érvényesek)
 • Felnőttképzési Figyelő
 • A KÉPZÉS ZÁRÁSA
 • RÉSZTVEVŐI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS

Óraszám: 8 kontaktóra

A képzés zárását követően Tanúsítványt állítunk ki a résztvevőknek.


Notes

 • A felnőttképzés átalakul!

  2020.01.01-től új szakképzési törvény és nagymértékben módosított felnőttképzési törvény hatályos.

  A 2022.12.31-ig tartó átmeneti időszak sok nehézséget tartogat.

  A folyamatos tájékozódás érdekében ajánljuk TUDÁSPONT szakmai napjainkat, Felnőttképzési szakember és munkatárs képzésünket és a Felnőttképzési Figyelő szolgáltatásait.

  www.fefi.hu